•       فاطمه راکعی در سال ۱۳۳۳در شهر زنجانمتولد شد . او دارای کارشناسی مترجمی زبان و کارشناسی ارشد و دکترای زبان‌شناسیاست. از جمله سوابق علمی
  •   دکتر الهه کولایی در سال  1335در شهر تهران متولد شد . او دارای دکترای روابط بین المللاست.   از جمله سوابق اجرایی کولایی می‌توان به موارد زیر
  •  دکتر اشرف بروجردی در سال ۱۳۳6 در شهر تهران متولد شد . او دارای کارشناسی روانشناسی، کارشناسی ارشد الهیات و دکترای فقه عمومی است   از جمله سوابق
  • دکتر الهام امین زاده در سال 1343 در شهر شیراز متولد شد. او دارای لیسانس و فوق لیسانس حقوق و دکترای حقوق بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی
  • دکترسیده زهرا شجاعی متولد 1335 شهر تهران است. وی دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دکترای علوم سیاسی و مدیریت استراتژیک است. از
  • دکترمعصومه ابتکار در سال 1339 در تهران متولد شد. او دارای لیسانس تکنولوژی پزشکی و فوق لیسانس و دکترای ایمونولوژی است. از سوابق اجرایی ابتکار می
  • شهیندخت مولاوردی در سال 1344 در شهر خوی متولد شد. وی دارای لیسانس حقوق و فوق لیسانس روابط بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی مولاوردی می توان

آذر منصوری : اصلی‌ترین راهبرد برای پرکردن شکاف‌های جنسیتی موجود در جوامع مختلف، جریان‌سازی برای‌ مشارکت سیاسی زنان است

آذر منصوری در گفت و گو با نشریه پیام ابراهیم: حال مشارکت سیاسی زنان ایران خوب نیست

فاطمه راکعی: حوزه های زنان در شهرداری تهران تجمیع می شود

آذر منصوری :دامن زدن بر ناامیدی مردم آتشی به راه می اندازد که دود آن به چشم همه می رود

نگاهی به سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان در چهار دهه اخیر یادداشت پرستو سرمدی فعال حوزه زنان و عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش در روزنامه همشهری

تأکید فاطمه راکعی بر لزوم استفاده از زنان توانمند و شایسته به عنوان سرمایه های انسانی شهرداری تهران در پست های مدیریتی

فاطمه راکعی:فضاهای شهری برای زنان بهتر می‌شود/تهران چهره‌ای خشن برای آنان دارد

چرا گفت‌وگو (یادداشت الهه كولايي در روزنامه اعتماد)

نگاهی به عملکرد صد روزه دولت در حوزه زنان در گفت و گو با معصومه ابتکار:دستگاه‌ها باید برای تحقق عدالت جنسیتی برنامه ارایه دهند

در پاسخ به چرایی هجمه به شهرداری تهران و دولت (یادداشت آذر منصوی در روزنامه همشهری)

صفحه7 از112