• دکترسیده زهرا شجاعی متولد 1335 شهر تهران است. وی دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دکترای علوم سیاسی و مدیریت استراتژیک است. از
  •  دکتر اشرف بروجردی در سال ۱۳۳6 در شهر تهران متولد شد . او دارای کارشناسی روانشناسی، کارشناسی ارشد الهیات و دکترای فقه عمومی است   از جمله سوابق
  • دکترمعصومه ابتکار در سال 1339 در تهران متولد شد. او دارای لیسانس تکنولوژی پزشکی و فوق لیسانس و دکترای ایمونولوژی است. از سوابق اجرایی ابتکار می
  •       فاطمه راکعی در سال ۱۳۳۳در شهر زنجانمتولد شد . او دارای کارشناسی مترجمی زبان و کارشناسی ارشد و دکترای زبان‌شناسیاست. از جمله سوابق علمی
  •   دکتر الهه کولایی در سال  1335در شهر تهران متولد شد . او دارای دکترای روابط بین المللاست.   از جمله سوابق اجرایی کولایی می‌توان به موارد زیر
  • شهیندخت مولاوردی در سال 1344 در شهر خوی متولد شد. وی دارای لیسانس حقوق و فوق لیسانس روابط بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی مولاوردی می توان
  • دکتر الهام امین زاده در سال 1343 در شهر شیراز متولد شد. او دارای لیسانس و فوق لیسانس حقوق و دکترای حقوق بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی

نقد ادبیات جنسیتی آقای سعید حجاریان - یادداشت آذر منصوری در رونامه اعتماد

فاطمه راکعی: برگزاری جشنواره دختران پایتخت فرصتی برای دیده شدن و معرفی دختران موفق و نخبه را فراهم کرد

 

پذیرش حق اعتراض یادداشت آذرمنصوری قائم‌مقام حزب اتحاد ملت در روزنامه همشهری

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش در پی درگذشت دختر عبدالفتاح سلطانی به وی تسلیت گفت

غلط نویسی؛ خدشه به اعتماد عمومی

راکعی: صداوسیما اقدامات تیم اقتصادی دولت را پوشش دهد

نایی جان و‌باشو غریبه کوچک چرا با پان مخالفم ✍️✍️آذر منصوری

فاطمه راکعی : گفتمان پایداری‌ها پاسخگوی شرایط کشور نیست

فاطمه راکعي :مشکل فساد ناشي از اجرانشدن قوانين است

آذر منصوری: مبارزه با فساد عزم ملی می خواهد

 
صفحه5 از119