•       فاطمه راکعی در سال ۱۳۳۳در شهر زنجانمتولد شد . او دارای کارشناسی مترجمی زبان و کارشناسی ارشد و دکترای زبان‌شناسیاست. از جمله سوابق علمی
  •  دکتر اشرف بروجردی در سال ۱۳۳6 در شهر تهران متولد شد . او دارای کارشناسی روانشناسی، کارشناسی ارشد الهیات و دکترای فقه عمومی است   از جمله سوابق
  •   دکتر الهه کولایی در سال  1335در شهر تهران متولد شد . او دارای دکترای روابط بین المللاست.   از جمله سوابق اجرایی کولایی می‌توان به موارد زیر
  • دکترمعصومه ابتکار در سال 1339 در تهران متولد شد. او دارای لیسانس تکنولوژی پزشکی و فوق لیسانس و دکترای ایمونولوژی است. از سوابق اجرایی ابتکار می
  • دکتر الهام امین زاده در سال 1343 در شهر شیراز متولد شد. او دارای لیسانس و فوق لیسانس حقوق و دکترای حقوق بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی
  • شهیندخت مولاوردی در سال 1344 در شهر خوی متولد شد. وی دارای لیسانس حقوق و فوق لیسانس روابط بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی مولاوردی می توان
  • دکترسیده زهرا شجاعی متولد 1335 شهر تهران است. وی دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دکترای علوم سیاسی و مدیریت استراتژیک است. از

دکتر الهام امین زاده

دکتر الهام امین زاده در سال 1343 در شهر شیراز متولد شد. او دارای لیسانس و فوق لیسانس حقوق و دکترای حقوق بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی الهام امین زاده می­توان به موارد زیر اشاره کرد: -        عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران -        معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران -        نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم -        نایب رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس -        عضویت در کمیته حقوقی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور -        معاون حقوقی رئیس جمهور

دکتر الهه کولایی

  دکتر الهه کولایی در سال  1335در شهر تهران متولد شد . او دارای دکترای روابط بین المللاست.   از جمله سوابق اجرایی کولایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.   عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سرپرست آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مدیر کل آموزش دانشگاه تهران نماینده مردم تهران در مجلس ششم   ·        عضو شورای سیاستگذاری امور زنان در معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .  

دکتر فاطمه راکعی

      فاطمه راکعی در سال ۱۳۳۳در شهر زنجانمتولد شد . او دارای کارشناسی مترجمی زبان و کارشناسی ارشد و دکترای زبان‌شناسیاست. از جمله سوابق علمی و اجرایی راکعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.  معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا نماینده مردم تهران در مجلس ششم نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رئیس مرکز امور زنان و خانواده مدیرعامل انجمن شاعران ایران دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش دبیر انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نو اندیش در حمایت از انتخاب خانم شهیندخت مولاوردی

تبیین اهمیت جایگاه زنان در خانواده و جامعه و تلاش برای احقـاق حقوق آنان در کـلیه عرصه های معنوی و مادی ، از جمله وظایف فعـالان حوزه مسائل زنان و نهـاد های مخـتـلف دولتی و غیر دولتی است . زنان ایران به عنوان نیمی از جمعیت فعال و پویای کشـور که شایستگی خود را در ایفـای نقش های متنوع علمی ، اجتـماعی و فرهنگی در طول سـال هـای پس از پـیروزی انقلاب اسلامی به اثبات رسانده اند، امروزه در جایگاهی قرار دارند که ارج نهادن به توانمنـدی های آنان و استفاده صحیح از این ظرفیت بزرگ، در واقع استفاده از تمامی ظرفیت های نیروی انسانی کشور در جهت اهداف و آرمان های ملی محسوب می شود
صفحه120 از120