خانه

  •  دکتر اشرف بروجردی در سال ۱۳۳6 در شهر تهران متولد شد . او دارای کارشناسی روانشناسی، کارشناسی ارشد الهیات و دکترای فقه عمومی است   از جمله سوابق
  •       فاطمه راکعی در سال ۱۳۳۳در شهر زنجانمتولد شد . او دارای کارشناسی مترجمی زبان و کارشناسی ارشد و دکترای زبان‌شناسیاست. از جمله سوابق علمی
  • دکترمعصومه ابتکار در سال 1339 در تهران متولد شد. او دارای لیسانس تکنولوژی پزشکی و فوق لیسانس و دکترای ایمونولوژی است. از سوابق اجرایی ابتکار می
  • شهیندخت مولاوردی در سال 1344 در شهر خوی متولد شد. وی دارای لیسانس حقوق و فوق لیسانس روابط بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی مولاوردی می توان
  • دکترسیده زهرا شجاعی متولد 1335 شهر تهران است. وی دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دکترای علوم سیاسی و مدیریت استراتژیک است. از
  • دکتر الهام امین زاده در سال 1343 در شهر شیراز متولد شد. او دارای لیسانس و فوق لیسانس حقوق و دکترای حقوق بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی
  •   دکتر الهه کولایی در سال  1335در شهر تهران متولد شد . او دارای دکترای روابط بین المللاست.   از جمله سوابق اجرایی کولایی می‌توان به موارد زیر

آذر منصوری :هر نوع برخوردی که به این اعتراض شکل امنیتی بدهد به‌طور قطع پاک کردن صورت مسئله است

آذر منصوری : حکم تبرئه سعید طوسی بیشترین آسیب را به اعتبار قوه قضاییه وارد می کند

 

فاطمه راکعی: رییس جمهور برای مردم امید ایجاد کرد

 

گفت‌وگویی برای آرامش یادداشت آذر منصوری قائم مقام جمعیت زنان مسلمان نو اندیش و حزب اتحاد در روزنامه همشهری

فاطمه راکعی : سخنان رئیس جمهوری درباره مسائل اقتصادی امیدوار کننده بود

آذر منصوری: احزاب آغازگر گفت‌وگوی ملی باشند

توسعه کمی و کیفی مراکز مهارت آموزی کوثر

 

حضور فاطمه راکعی در اولین همایش تکرار در ترسیم مقام مادر (تکرار بی انتهای اتیسم)

آذر منصوری: نباید مردم را با ادبیات و‌ واژه های توهین آمیز تحقیر کرد

 

احزاب باید برای افزایش مشارکت سیاسی زنان برنامه‌ریزی کنند

صفحه9 از116