همایش علمی "روز جهانی صلح با تاکید بر گفتمان صلح عادلانه و کرامت انسانی" به منظور واکاوای آسیب ها و چالش های پیش روی صلح در جهان معاصر روز سه شنبه 28 شهریور در تهران برگزار می شود.

این همایش به ترویج صلح در ایران و جهان می پردازد، چراکه دنیای امروز نیازمند صلح و مدارا است و مردم نیز خواهان آرامش فکری و امنیت پایدار هستند. راه روز در سلسه گزارش ها و گفت و گوهایی به بررسی راهکارهای ترویج صلح در جهان معاصر می پردازد.

تفاهم ملی راه مقابله با تجزیه طلبی

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران نیز در باره راهکارهای ترویج صلح گفت: در موقعیت کنونی که افراطی گری در منطقه با نشانه هایی از رفتارهای تجزیه طلبانه همراه شده است، تفاهم ملی می تواند بر این موج غلبه و وحدت ملی را تقویت کند.

آذر منصوری در گفت و گو با «راه روز» اظهار داشت: با توجه به موانع پیش روی صلح پایدار در جهان امروز، می توان روز " صلح" را بهانه و فرصتی برای پرداختن بیشتر به ابعاد و تقویت گفتمان صلح پایدار و همه جانبه قرار داد، چرا که در شرایط فعلی کوشش همه کشورها برای جریان سازی گفتمان صلح یکی از پیش زمینه های دور شدن جامعه جهانی از خشونت و افراطی گری است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: کشورهایی که موضوع صلح را در قالب عهدنامه های بین المللی قبول کرده اند باید از تمام ظرفیت های خود برای جریان سازی در زمینه گفتمان صلح و پرهیز از خشونت و افراط بهره ببرند و بسترهای زمینه ساز جنگ بین دولتها و ملت ها را به حداقل برسانند.

لزوم برطرف کردن موانع صلح پایدار در داخل کشور

منصوری ادامه داد: نخستین گام برای اثبات همت ملتها و دولتها برای تحقق صلح جهانی پایدار، برطرف کردن موانع صلح در داخل هر کشور است. تک تک افراد هم باید ابتدا با رفتار و رویکرد خود به تقویت صلح جویی در اطراف خود بپردازند، زیرا ایجاد صلح فقط یک شعار یا معاهده بین المللی نیست بلکه ظرفیتی برای بهتر کردن زندگی بشر است.

وی اظهار داشت: صلح نیاز درونی هر انسان و مقدمه تقویت کرامت انسانی است. امروزه به ویژه در سطح خاومیانه شاهدیم که جنگ چه برسر کرامت و ارزش های انسانی آورده و حقوق انسانها را چگونه پایمال می کند.

رابطه خوب بین ملت و حکومت زمینه ساز اصلی صلح

منصوری اضافه کرد: اگر رابطه دوجانبه خوب و مستمری بین حکومت ها و مردم وجود آید یکی از الزامات اصلی صلح مهیا شده است که البته این به رویکرد حکومت ها برمی گردد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بزرگترین روش برای ایجاد صلح نه تنها در ایران بلکه در دنیا، شکل گیری زمینه هایی برای گفت و گو و تعامل بیشتر است و شاهدیم هر جا راه گفت و گو و مذاکره بسته باشد خشونت و افراطی گری جایگزین می شود، بنابراین راه گفت و گو بین ملت ها و دولتها با یکدیگر نباید بسته باشد.

روز جهانی صلح بهانه پرداختن به چالش های سیاست داخلی

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اظهار داشت: در فضای داخل کشور نیز روز جهانی صلح می تواند بهانه ای برای پرداختن به چالش هایی حوزه سیاست داخلی باشد، زیرا بی توجهی به الزامات صلح داخلی باعث پایداری برخی شکاف هاشده است. البته دغدغه و تلاش حاکمیت برای پر کردن این شکاف ها و چالش ها رویکردها و رفتارهای دستگاه ها نشان داده می شود.

وی افزود: دوقطبی ها و شکاف های موجود در صورتی پایان می یابد که بستر گفت و گو، رواداری و رسیدن به تفاهم ملی فراهم شود. در موقعیت کنونی که هر گوشه از منطقه ما علایم افراط و خشونت گرایی با هویدا شدن نشانه هایی از رفتارهای تجزیه طلبانه دیده می شود، تفاهم ملی می تواند بر این موج غلبه و وحدت ملی را تقویت کند.

ضرورت مذاکره برای دور کردن ایران از بحران ها

منصورى در پايان تاكيد كرد؛گفت و گو و مذاکره برای دور کردن ایران از بحران ها و چالش های موجود ضرورتی انکار ناپذیر است و می تواند قدرت کشور را در حل مناقشات خاورمیانه بیشتر کند، ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری حس می شود.