آنچه که به نظر می‌رسد باید در اصلاحیه‌های بعدی این متن مورد توجه قرار گیرد، حضور گسترده زنان در حوزه عمومی‌ به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی‌ است که متأسفانه در این منشور توجه لازم به آن نشده است.  

 

استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان در خصوص بندهای مربوط به زنان در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: در این منشور مطابق قانون جمهوری اسلامی ‌ایران نقش و جایگاه زنان در خانواده و مسائل پیرامون آن به خوبی مورد توجه قرار گرفته و به جنبه‌های مختلف حقوق زنان پرداخته شده و به عبارت دیگر این منشور اساساً درون نهاد خانواده را مورد اشاره قرار داده است.
الهه کولایی در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، با بیان اینکه در این منشور به مسائل عمومی ‌همه شهروندان اعم از زنان و مردان پرداخته شده است، ادامه داد: اشاره مستقیم به تحصیل و حق زنان در ادامه تحصیل بدون تبعیض و سهمیه‌های جنسیتی برخلاف سیاستی که در سال‌های اخیر علیه زنان جامعه ما اعمال شده بود، در این منشور مورد توجه قرار گرفته است.
در این منشور توجه لازم به حضور زنان در حوزه عمومی‌ نشده است
این استاد دانشگاه به بیان نقاظ ضعف منشور حقوق شهروندی در حوزه زنان پرداخت و افزود: آنچه که به نظر می‌رسد باید در اصلاحیه‌های بعدی این متن مورد توجه قرار گیرد، حضور گسترده زنان در حوزه عمومی‌ به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی‌ است که متأسفانه در این منشور توجه لازم به آن نشده است.
ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان، در متن منشور به خوبی قرار نگرفته است
وی تصریح کرد: حق انتخاب شدن زنان به عنوان رئیس‌جمهور و یا حضور زنان در شوراهای مختلفی که متأسفانه همواره آنان یا حضور ندارند یا تعداد اندکی از آنها عضو هستند به منظور تأمین شعار انتخاباتی آقای دکتر روحانی در زمینه ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان، در متن منشور به خوبی قرار نگرفته است.
این منشور باید اصلاح قوانین نانوشته را هدف قرار دهد
کولایی ضمن تقدیر و قدردانی از تلاش‌های مجریان و دست اندرکاران برای این منشور، به بیان راهکارهای خود برای بهتر شدن آن پرداخت و گفت: این منشور باید اصلاح قوانین نانوشته را نیز که در فرهنگ و سنت جامعه ما جاری و ساری است هدف قرار دهد و بر فرصت‌های برابر برای زنان در زمینه اشتغال که موضوع مهمی ‌است تأکید کند؛ در حالی‌که در منشور حقوق شهروندی اصلاً به آن توجه نشده است.
این فعال حوزه زنان در پایان خاطرنشان کرد: نبود فرصت‌های مناسب برای زنان تحصیل‌کرده ضروریست و باید به دنبال ایجاد فرصت برابر برای ادامه تحصیل آنها باشیم و میزان سهمیه‌بندی برای دستیابی زنان به قدرت‌های سیاسی در فرآیند انتخابات، نکته‌ایست که باید به طور ویژه به آن پرداخته شود.