علي مطهري كانديداي مجلس دهم روز گذشته پس از انجام مراحل ثبت‌نام خود در ستاد انتخابات تهران اعلام كرد با ليست انتخاباتي مستقلان در انتخابات شركت خواهد كرد. در اين رابطه اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ممكن است نام برخي نيروهاي اصلاح‌طلب علاوه بر ليست موردتاييد شوراي عالي اصلاح‌طلبان در ليست مستقلان قرار داشته باشد؟ آيا در صورت چنين اتفاقی مردم و مخاطبان اصلاح‌طلبان به اشتباه نخواهند افتاد؟ آنچه در شرايط فعلي درباره ليست‌هاي احتمالي يا پيشنهادي مطرح مي‌شود عموما درحد گمانه‌زني‌هايي است كه از سوي شخصيت‌ها يا گروه‌هاي مختلف بيان مي‌شود. اينكه واقعا تا چه حد اين ليست‌ها مي‌تواند بعد از بررسي صلاحيت‌ها و در مقطع تبليغات انتخابات جزو احتمالات جدي باشد، در شرايط فعلي قابل پيش‌بيني نيست. البته اينگونه مسائل مسبوق به سابقه است و در دوره‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم كه چنين اتفاقاتي رخ داده و نام افرادي به صورت مشترك در ليست‌هاي انتخاباتي آورده شده است. اين موضوع خود ايراد و اشكالي به وجود نمي‌آورد؛ چرا كه هركدام از جريان‌هاي سياسي ليست خود را با افراد مشخص و شناخته شده خود در انتخابات مطرح مي‌كند. چنانچه فضاي سياسي كشور به سويي رود كه مردم به ليست‌هاي انتخاباتي راي دهند، اين اتفاق خواهد افتاد كه در برخي ليست‌هاي انتخاباتي با عناوين مختلفي همچون صداي ملت اشتراكاتي وجود داشته باشد. به نظر نمي‌رسد اين مساله براي مردم سردرگمي ايجاد كند؛ چراكه مردم بر اساس شناختي كه نسبت به جريان‌هاي سياسي دارند، دست به انتخاب مي‌زنند. مساله‌اي كه وجود دارد آنكه هر جريان سياسي در انتخابات تلاش مي‌كند ليست مورد تاييد خود را به مخاطبان معرفي كند. البته اميد مي‌رود در انتخابات پيش رو رقابتي شكل گيرد كه از طريق آن امكان چرخش قدرت به صورت عادلانه و قانوني فراهم شود. در اين صورت هر جريان سياسي تلاش مي‌كند بهترين افراد شناخته‌شده و راي‌آور مجموعه خود را به مردم معرفي كرده و از مخاطبان بخواهد به وي راي دهند. با توجه به آن كه در جريان اصلاح‌طلب مجموعه‌اي با عنوان شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان شكل گرفته و در اين راستا گام‌هاي موثري برداشته شده است با فراهم آمدن شرايط مساعد اصلاح‌طلبان باید ليست انتخاباتي خود را به مردم و مخاطبان معرفي كرده و از آنان بخواهند تنها به این ليست راي دهند.

منبع: روزنامه آرمان