باید برای مردم این مسئله را روشن کنیم که سیاست نه‌تنها چیز بدی نیست بلکه پرداختن به امور سیاسی و به‌نوعی سیاست‌ورزی هم امر بدی محسوب نمی‌شود. باید برای مردم مفهوم شود که وطن ما خانه ماست و همان‌گونه که نمی‌توانیم نسبت به مسائل خانه‌های خود بی‌تفاوت باشیم، پس نمی‌توانیم نسبت به مسائل و مشکلات و وطنمان هم بی‌تفاوت و بی‌انگیزه باشیم. باید بدانیم حقوق شهروندی، قانونمداری و رعایت قانون، احترام به یکدیگر، حفظ کرامت یکدیگر، باور داشتن و قبول داشتن چند‌صدایی در کشور، تعامل و گفت‌وگو باید جزو الزامات مشارکت سیاسی شهروندان باشد. همه مردم جامعه باید به‌این امور آگاه باشند. از طرفی امروزه زنان نیز باید در سیاست نقش داشته باشند و این مورد را هم باید برای مردم مفهوم کنیم که سیاست تنها جای مردان نیست. زنان به‌سبب ظرفیت‌هایی که دارند راه را برای تعامل، مدارا و مهرورزی و مواردی از این دست آماده می‌کنند. زنان پتانسیل این را دارند تا محیط سیاسی کشور را از فضای خشک و خشن خارج کنند. زن‌ها چون می‌توانند به همه انسان‌ها به‌عنوان فرزندان خود نگاه کنند، می‌توانند به جامعه و مردم کمک کنند تا آن‌ها در جهت پویایی قدم بردارند. زنان می‌توانند به‌عنوان جمعیت پویای جامعه فعالیت کنند. از طرف دیگر در سیاست‌ها و برنامه‌ها باید به نیروی انسانی توجه خاصی شود و دراین میان نیروهای انسانی زنان می‌توانند به توسعه پایدار اهمیت دهند. به‌نظرم اصلاح‌طلبان باید به‌این مسئله بپردازند و از تجربه پیشکسوتان و افرادی که در مجالس دوره‌های قبل بوده‌اند و در فعالیت‌هایشان درخشیده‌اند، استفاده کنند تا با انسجام و همدلی در جهت مشارکت هرچه بهتر و بیشتر نیروهای انسانی اعم از زن و مرد شاهد مجلسی کارآمد و پویا باشیم. در کل به‌نظرم باید این موارد در شعارها و برنامه‌های احزاب سیاسی و به‌خصوص احزاب اصلاح‌طلب مورد توجه قرار بگیرد.

منبع: روزنامه بهار