یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت:  با توجه به عملکردی که مجلس نهم داشته است اصلاح طلبان به دنبال تشکیل یک مجلس کارآمد و همکاربا دولت منتخب هستند.

آذرمنصوری درگفت و گو با خبرنگارسیاسی نواندیش تاکید کرد: با توجه به جایگاه مجلس به عنوان یکی ازارکان قدرت درکشور، توقع و انتظار جامعه از چنین نهادی به طورطبیعی این است که براساس یک روند دموکراتیک شکل بگیرد.

وی عمل کردن به وظیفه قانونگذاری و پیگیری مطالبات مردم درحوزه قانونگذاری فارغ ازتفاوت های جنسیتی، قومیتی ویا گرایش های فکری از سوی نمایندگان را یک ضرورت خواند وخاطرنشان کرد: یکی ازانتظارات مطرح این است که نمایندگانی برکرسی های این نهاد قانونگذارتکیه بزنند که وکیل ملت باشند و بتوانند مطالبات قاطبه مردم را توسط این نهاد منتخب دموکراتیک پیگیری کنند.

منصوری با مورد توجه قراردادن تاکیدات امام خمینی (ره) مبنی بر درراس امور بودن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جایگاه مجلس به عنوان یکی از ارکان قدرت در کشور و درراس امور بودنش اقتضا می کند که نگاه و رویکرد مجلس به سمت مردم و برآورده کردن مطالبات مردم باشد ومجلس جایگاه واقعی خود را در یک نظام مردمسالار سازگاربا دین حفظ کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه همه جریان های دلسوز کشور اعم ازگروه ها و شخصیت های سیاسی درجهت تلاش برای تشکیل چنین مجلسی حرکت می کنند ادامه داد: تشکیل چنین مجلسی تقویت وحدت ملی کشور وهم چنین قوام بخشی به امنیت و منافع ملی کشور را به دنبال خواهد داشت .

وی گفت: با توجه به جایگاهی که مجلس دارد باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا مجلس شورای اسلامی در کشورمان واقعا درراستای طرح مطالبات مردم گام برداشته یا برعکس از این تریبون درجهت تقابل خواست و اراده ملت وهم چنین تامین دیدگاه های جناحی و باندی یک گروه استفاده شده است.

وی با ابراز تاسف ازاینکه درمجلس فعلی صدایی که تاکنون شنیده شده بیشتر صدای طیفی است که شان و جایگاه خانه ملت را نادیده می گیرد اظهارکرد: شاهد هستیم که ازتریبون این مجلس درراستای تقابل با مطالبات قاطبه مردم وهم چنین توهین به شعورملت ایران استفاده می شود.

منصوری حفظ شان و درراس امور بودن مجلس را ازجمله انتظارات مطرح از مجلس آینده عنوان و اظهارکرد: انتظار ما این است که مجلس آینده بتواند مطالبات بجامانده ی مردم را در نهاد قانونگذاری کشور پیگیری کند وهم چنین رافع مشکلات و مطالبات مردم باشد.

این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در ادامه رویکرد جناح اصلاح طلب را نیز درهمین راستا مورد توجه قرارداد و اظهارکرد: با توجه به عملکردی که مجلس نهم داشته است ما به دنبال تشکیل یک مجلس کارآمد و همکاربا دولت منتخب هستیم .مجلسی که درتقابل با مطالبات مردم قرارنگیرد و بتواند برنهادهای اثرگذارموجود درکشور با توجه به وظیفه ای که دارد نظارت داشته باشد.

منصوری درادامه ی این گفت وگو هم چنین درباره حضور زنان در مجلس آینده با بیان اینکه این موضوع به نوع کنش جریان های سیاسی درانتخابات بستگی دارد گفت: باید دانست که جامعه ما هنوزاز ظرفیت‌های مناسب درجهت مشارکت زنان درعرصه سیاست برخوردار نیست و این موضوع بیشتر به پیشینه تاریخی در مورد حضور زنان ایران در قدرت و باورهای جامعه برمی‌گردد.

این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تصریح کرد: مشارکت سیاسی زنان درجامعه اتفاقی نیست که به خودی خود رخ دهد و این موضوع به برنامه‌ریزی و سازوکار نیازمند است و در این زمینه باید از تجربه‌های موفق دنیا به عنوان بهترین راهکار بهره‌گیری شود.

وی حضور زنان را در نهادهای اجتماعی به خصوص درمجلس شورای اسلامی مهم دانست و گفت: چنانچه جریان های سیاسی هوشیاری به خرج بدهند می توان نسبت به افزایش حضور زنان درمجلس امیدواری داشت.

این عضو شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح طلب درادامه درقالب پاسخ به سوالی درباره رویکرد مجلس آینده ازمنظر اصلاح طلب بودن و یا غیراز آن اظهارکرد: ازهم اکنون نمی توان پیش بینی دقیق ومشخصی نسبت به این موضوع داشته باشیم. اصلاح طلبان دراین راستا درجهت مشارکت سیاسی مردم و ایجاد نشاط سیاسی تلاش می کنند و معتقدند حضورهمه جریان های سیاسی مدافع نظام درعرصه انتخابات لازم است.

منصوری افزود: به هرترتیب با توجه به موانعی که پیش روی اصلاح طلبان است و هم چنین عدم برخورداری از شانس وموقعیت برابربرایشان باید قضاوت در این مورد را به بعد از بررسی صلاحیت ها و اعلام آن ها واگذار کرد اما در شرایط فعلی طبیعتا هرجریان سیاسی تلاش می کند تا شاخص ترین و کارآمدترین مردان و زنان خود را راهی مجلس کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب هم چنین با مدنظرقراردادن نقش نهادهای نظارت در روند برگزاری انتخابات گفت: با مروری برانتخابات سال 92 می بینیم که رهبری نکته بسیارحائز اهمیتی را در ارتباط با حضور مردم درانتخابات مدنظر قرار دادند و آن این بود که حتی کسانی که نظام را قبول ندارند درجهت خلق حماسه سیاسی و تقویت منافع ملی کشوردرانتخابات شرکت کنند. این پیام، پیام روشنی است و تاکید براین دارد که باید حق الناس را لحاظ کرد و ازاین جهت تمامی نهادهای مسول و متولی امر انتخابات آینده باید این موضوع را آویزه گوش خود کنند.

وی تاکید کرد: ما نمی توانیم بگوییم انتخابات مجلس از انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است . هر انتخاباتی چنانچه با حضور و مشارکت مردم و نشاط سیاسی همراه باشد زمینه اعتماد ملی را فراهم می کند و درهمین راستاست که متولیان انتخابات یابد صحنه رقابت انتخاباتی را به یک صحنه برابر برای حضور همه دیدگاه ها مبدل کنند.