كمتر از چهار ماه به انتخابات مجلس دهم باقي مانده است. تا اين لحظه ليدرهاي اصلاح‌طلب و اصولگرا نقش عمده‌اي در شكل دادن به انسجام جريانات خود بر عهده‌ داشته‌اند. گاه اين پرسش به وجود مي‌آيد كه آيا به خاطر نبود احزاب فراگير، ليدرها دست به سازماندهي نيروهاي خود مي‌زنند؟ نقش ليدرهاي جريانات سياسي چيست؟ آنان چه تاثيري مي‌توانند در روند انتخابات مجلس داشته باشند؟ و از همه مهم‌تر محصول نقش‌آفريني ليدرهاي سياسي در كشاكش انتخاباتي چه خواهد بود؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌توان اذعان داشت كه نقش‌آفريني ليدرهاي جريان‌هاي سياسي موجود در انتخابات و چرخش قدرت، حتي در كشورهاي توسعه‌يافته نيز مشاهده مي‌شود؛ در كشورهاي توسعه‌يافته كه احزاب نقش اصلي را در انتخابات ايفا مي‌كنند، اما در همين كشورها نيز نمي‌توان منكر حضور ليدرهاي احزاب شد. احزاب، شخصيت‌هايي را به عنوان ليدر خود انتخاب مي‌كنند تا بتوانند بيشترين نقش را در انسجام‌بخشي به نيروهاي درون‌تشكيلاتي و تصميم‌گيري‌ها در بزنگاه‌هاي انتخاباتي ايفا كنند. در كشور ما كه فاقد احزاب فراگير و دارای تشکیلات منسجم و قوی هستیم به طريق اولي شخصيت‌هاي منتسب به جريان‌هاي سياسي خلأ ساختارهای انسجام‌بخش زيرمجموعه‌هاي متكثر طيف‌ها را با حضور خود پر مي‌كنند. ليدرهاي سياسي در ايران هركدام داراي ويژگي‌هاي شخصيتي خاصي هستند كه به واسطه آنها نقش نانوشته ليدري را بر عهده مي‌گيرند تا بتوانند در بزنگاه‌هاي انتخاباتي با اقبال مجموعه هواداران، نقش راهبری را برعهده بگيرند. به نظر مي‌رسد روند انتخابات پيش رو نيز با توجه به اثرگذاري ليدرها به سويي برود كه انتخابات مجلس داراي يك رقابت عادلانه، رقابتي، معنادار و با هويت مشخص باشد. اگر هركدام از شخصيت‌ها بتوانند جرياني در انتخابات پيش رو ايجاد كنند كه منجر به شكل‌گيري رقابتی قانوني، منطقي و عادلانه شود و افكار عمومي به سمت انتخاباتي درست هدايت شود، آن موقع است كه مي‌توان اذعان داشت در چنين فضايي جريان‌هاي سياسي مي‌توانند با به كارگيري ظرفيت لیدرها، انتخابات را به سمتي ببرند كه نهاد برآمده از رای‌ مردم، بتواند عملكرد مطلوب‌تري داشته باشد. قاعدتا وقتي در انتخابات، جريانات با هويتي مشخص حضور پيدا كنند و رقابتي مورد نياز فضاي سياسي كشور شكل بگيرد پس از انتخابات، نمايندگان منتسب به اين جريانات در مقابل عملكرد خود پاسخگو‌تر خواهند بود. حتي مي‌توان شكل‌گيري ائتلاف‌هاي پس از انتخابات را در مجلس آینده هم پيش‌بيني كرد. طبيعتا اين نوع ائتلاف‌ها با توجه به تعداد راه‌يافتگان از جريانات سياسي مي‌تواند اشكال متفاوتي به ترکیب مجلس آتی دهد اما در مجموع مي‌توان اذعان داشت كه حاصل و برآيند چنين اتفاقاتي منجر به پاسخگوتر شدن نمایندگان و بالطبع نهاد قانونگذاري كشور خواهد شد

 

 

منبع: روزنامه آرمان