آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: مشکل اصلی در کشور، توسعه است واین چرخ می لنگد واز توازن برخوردار نیست و آحاد جامعه از ظرفیت برابر برخوردار نیستند .
وی با اشاره به اینکه باید به دلایل عدم حضور موثر احزاب در مقاطع انتخابات پرداخت، گفت: چرا به رغم 36 سال از انقلاب اسلامی که با شعار استقلال ، آزادی وجمهوری اسلامی برسر کارآمد و می بایست نظامی مبتنی بر مردمسالاری سازگار با دین عرضه کند همچنان در هر انتخابات نگران حرکت های پوپولیستی هستیم .
وی افزود: چه کنیم ظرفیت انتخابات به سمت پاسخگویی بیشتر و عملکرد مطلوبتر پیش برود. از الزامات جوامع آزاد، احزاب هستند یعنی اصلاحات در نهادهای منتخب وارکان قدرت باید جریان سازی شود و احزاب، عاملان اصلاحات هستند.
منصوری با بیان اینکه کسب قدرت نقش طبیعی احزاب است ، گفت: باید برای حرکت در جهت توسعه سیاسی و پاسخگو کردن احزاب با استفاده از قانون گام برداشت .
وی افزود: با وجود موانع ، محدودیت ها وامکانات واقتضائات کشور در خصوص احزاب اظهار نظر کنیم ونسبت به احزاب دولت ساخته باید آسیب شناسی کرد که چرا قدرت در کشور همواره در برابر شکل گیری و تقویت سامانه های اجتماعی که می تواند افراد جامعه را متشکل کند مقاومت وجود دارد .
منصوری گفت : زمانی می توانیم ادعای ساختار دموکراتیک کنیم که نهاد دولت و ملت که احزاب نقش اساسی دارند شکل بگیرد در غیر اینصورت با این موج سواری ها مواجه خواهیم بود .

 
احساس امنیت لازمه حضور در تشکلها واحزاب است
وی درباره اینکه برای رسیدن به این شرایط احزاب نیز باید هزینه ای پرداخت کنند، گفت: ترس نهادهای قدرت از حضور موثر احزاب در بزنگاه های انتخاباتی این نگرانی سبب افزایش هزینه کار حزبی می شود بخصوص وقتی نگاه انتقادی هم داشته باشد .
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با اشاره به اینکه غیر از دبیر کل و رهبر احزاب ، از دیگر اعضای احزاب حضور چندانی دیده نمی شود، افزود: متاسفانه به نظر می رسد برنامه روشنی برای پرورش نیروهای حزبی وجود ندارد واز طرفی وقتی هزینه کار سیاسی و حضور در یک حزب بالامی رود که بخشهای دیگر زندگی افراد را مختل می کند و افراد از آن عبور می کنند.
منصوری اضافه کرد: افراد وقتی احساس امنیت در حضور یک حزب را نداشته باشند جذب آن نخواهند شد وتازمانی که قانون احزاب به سمتی شکل گیری نظام پارلمانتاریستی نرود همچنان با این مسائل مواجه خواهیم بود .
وی گفت : تازمانی که نقش احزاب تا پای صندوق های رای باشد و مشارکتی در تصمیم گیری و تصمیم سازی وجود نداشته باشد مانعی برای شکل گیری احزاب موثر خواهد بود .
منصوری خاطر نشان کرد: امروز در شرایطی هستیم که بخش قابل توجهی از کنشگران سیاسی با حضور در حزب، هویت سیاسی تعریف کنند که نقطه مثبتی است وباید تلاش شود این تفکر ترویج و جریان سازی شود .
منصوری تصریح کرد: به رغم اینکه انقلاب برآمده از آرای مردم است ولی به قانون احزاب نگاه سلبی شده است و این نگاه سبب شده تا امنیت را از افراد برای مشارکت در ثبت حزب سلب کند .
وی با بیان اینکه اگر با توجه به همین قانون احزاب به جریانات سیاسی به عنوان فرصت نگاه شود در مشارکت تاثیرگذار خواهند بود، افزود:احزاب سیاسی باید از هویت و شناسنامه برخوردار باشند در غیر این صورت در بزنگاه های انتخابات جریاناتی ظهور می کنند که به دنبال موج سورای هستند و پاسخگوی مطالبات مردم نیز نخواهند بود .

منبع: خبرگزاری ایرنا