فاطمه راکعی دبير کل جمعيت زنان مسلمان نو انديش در همایش نقش زنان در دولت های اعتدالی و حضور در انتخابات در اراک که با همکاري جمعيت زنان مسلمان نو انديش و کميته بانوان مجمع دانش آموختگان شاخه استان مرکزي برگزار شد، افزود: حضور زنان در عرصه کاندیداتوری و رای دادن در انتخابات پیش رو حایز اهمیت است چرا که مجموعه زنان فکور با دیدگاه اصلاحی و توسعه گرا در کنار مردان می تواند تعادل در تصمیم سازی و قوت در اجرا را تضمین کند.
وی اضافه کرد: نیمی از نیروی انسانی کارآمد به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار در کشور زنان هستند که باید از نیروی آنان به شایستگی بهره برده شود.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی و بنیانگذار کبیر انقلاب نیز تاکید ویژه ای بر حضور نقش آفرین زنان متعهد و فرهیخته در مقدرات اساسی کشور دارند و باید در انتخابات پیش رو بستری مهیا شود تا ظرفیت های زنان در خدمت پیشبرد آرمان های نظام و شهدا و توسعه پایدار قرار بگیرد.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان کشور خاطرنشان کرد: محروم کردن زنان از برخی حقوق اجتماعی و فرهنگی به ویژه تاثیرگذاری در رده های تصمیم سازی و مدیریتی کلان و میانی با توجه به جهشی که این قشر در رشد علمی و فکری و توانمندی های خود داشته، جفا به کشور است و باید احزاب و دولت و جامعه زنان به عنوان سه رکن مثلث سهم خواهی از کرسی های مجلس برای جبران غفلت گذشته تلاش کنند.
راکعی اظهار کرد: نگاه واپس گرا به فعالیت های زنان در دولت های نهم و دهم به اوج خود رسید و با وجود همه تلاش ها در دولت فعلی هنوز رسوب های آن باقیست که باید با تقویت حلقه مدیریتی زنان و استفاده ازآنان در تصمیم سازی ها، این معضل برطرف شود.
وی گفت: انتظار جامعه زنان از دولت تدبیر و امید در به کارگیری طیف بیشتری از زنان نخبه در کابینه بود و هم اینک نیز انتظارات این قشر حداقل سهم 30 درصدی از کرسی های مجلس است که انتظار می رود با حمایت احزاب و جدیت زنان محقق شود.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان کشور خاطرنشان کرد: در حوزه قانونگذاری هنوز تبعیض های زیادی وجود دارد و بسیاری از پست های کلیدی با وجود شایستگی و توانمندی، در اختیارزنان نیست و انتظار است در انتخابات پیش رو اجازه داده نشود که زنان مشمول نظارت های فراتر از قانون شوند.
راکعی گفت: نگاه زنان اصلاح طلب، رویکردهای فمینیستی تند نیست بلکه این قشر خواستار تساوی حقوق خود نسبت به مردان هستند و می خواهند از ظرفیت آنان در تلطیف خشونت ها، مدیریت بحران و پیشبرد امور با عقلانیت و علم استفاده شود چرا که دختران و زنان در زمینه های مختلف متخصص و پویا هستند .
وی عنوان گرد: احزاب در هر کشوری به عنوان نهاد مردمی در اهداف توسعه گرا است و حتی احزاب اصولگرایی که به ظاهر تفاوت دیدگاه با اصلاح طلبان دارند اگر قاعده بازی را رعایت کرده و با روشنگری و بدون تخریب حرکت کنند به عنوان تشکل شناسنامه دار قابل احترامند.
راکعی اظهار کرد: احزاب اصلاح طلب باید کمیته های زنان خود و مساله شناسی زنان، حمایت های سیاسی از زنان را پررنگ کنند و اجازه ندهند احزاب فاقد شناسنامه که در آستانه انتخابات قارچ گونه مجوز می گیرند برمفهوم واقعی کار حزبی سایه بیفکنند و عرصه را برای ایفای حقوق زنان تنگ کنند.
وی بیان کرد: از جامعه زنان نخبه و فرهیخته نیز انتظار است تا خود را برای رقابت های انتخاباتی آماده کنند و در برابر مسایلی چون رد صلاحیت ها شکننده نباشند و از میدان به زودی به در نروند.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان کشور بیان کرد: دولت نیز باید تلاش کند تا هزینه های سیاسی برای حضور فعالان زن در عرصه انتخابات کمتر شود و این قشر بتوانند برای کمک به حل مشکلات نقش آفرینی کنند.
راکعی گفت: تنظیم لیست های متعدد از کاندیداهای زن در سراسر کشور تکلیف جدی تشکل و احزاب اصلاح طلب است تا در صورت رد صلاحیت برخی از زنان پویا و فعال، گروه دیگر جانشین شوند.
وی گفت: برای نخستین بار تعداد قابل توجهی از زنان در شاکله شورای مرکزی احزاب اصلاح طلب رای آورده اند که این اتفاق مبارک باید دنباله دار و زایشی در تمامی سطوح و ارکان کشور رخ دهد.
راکعی به زنان توصیه کرد: با اتکا به حقوق قانونی از هیچ ظرفیت و فرصتی برای خیزش در تصاحب پست های مدیریتی که سالها از آنان دریغ شده کوتاهی نکنند .

منبع: خبرگزاري ايرنا