به گزارش سایت جمعیت زنان مسلمان نو اندیش به نقل از روزنامه ایران آذر منصوری، اصلاحطلب در گفت وگو با «ایران»، به جایگاه انتخابات در قانون اساسی اشاره می کند و می گوید: انتخابات به عنوان یک ظرفیت بی بدیل قانونی است که متضمن مشارکت سیاسی همه شهروندان فارغ از تنوعات فرهنگی و سیاسی و فکری آنهاست. به گفته وی، در قانون هیچ مانعی برای شرکت مردم در انتخابات و تقسیم و درجه بندی شهروندان نیست و آزاد بودن و رقابتی بودن در تلازم با چشم انداز و هدف قانونگذاران است. بر همین مبنا باید همه شهروندان از سهم برابر در انتخابات به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده برخوردار باشند. منصوری با اشاره به اینکه به نظر می رسد دغدغه برخی گروهها و نیروهای سیاسی اعمال سلیقه گرایی در انتخابات پیش رو با هدف طرد و حذف برخی رقبا است، ادامه میدهد: مجریان و ناظران انتخابات باید با رعایت دقیق قانون و پرهیز از سلیقه گرایی مانع از تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی شوند. چنانچه قانون و بی طرفی ملاک عمل باشد، انتخابات پر شور پیش رو منجر به تشکیل مجلسی قوی خواهد شد که به فرموده امام، در رأس امور است. این فعال سیاسی تأکید می کند که مجریان و ناظران باید به گونه ای رفتار کنند که شائبه جانبداری آنها از افراد یا گروه خاصی در بین افکار عمومی ایجاد نشود چرا که در این صورت زمینه برای کاهش مشارکت مردمی و رقم نخوردن انتخابات رقابتی فراهم می شود که این برخلاف تصریح قانون اساسی است