با نهايي‌شدن وضعيت پرونده هسته‌اي ايران فكر مي‌كنيد مهم‌ترين دستور كار دولت بايد تمركز بر چه مساله‌اي باشد؟

آذر منصوري: نگذاريم فضا دوقطبي شود

دولت روحاني در زمينه سياست خارجي توانست به موفقيت برسد. مقدمه‌اي كه توفيق آن حاصل تدبير و عقلانيتي بود كه در انتخابات ٩٢ توانست حماسه سياسي را رقم بزند. واقع گرايي جريان‌هاي سياسي، تلاش براي تغيير شرايط كشور و ارزيابي دقيق از آن حماسه‌اي را خلق كرد كه نتيجه آن تدبير و خردورزي را در قوه مجريه به عنوان يك نهاد منتخب دموكراتيك كشور جايگزين بي‌تدبيري و سوءمديريت كرد و به نوعي تنش‌زدايي در سياست كشور رخ داد. دولت يازدهم از ابتداي كار خود و شعارها در گشودن قفل‌هايي كه در هشت سال دولت پيش از خود ايجاد شده بود، تاكيد داشت. پس از ٢٣ ماه رويكرد گفت‌وگو و تعامل و بسترسازي براي جلب اعتماد بين‌المللي كه بهانه را از دشمنان استراتژيك ايران سلب كرد، نتيجه داد و با به كار‌گيري خبره‌ترين نيروهاي ديپلماتيك كشور قفل سياست خارجي را باز كرد. علي‌القاعده بايد پروسه زماني براي اجراي توافق طي شود تا ثمرات عيني آن ديده شود و بخشي از مشكلات به وجود آمده از تحريم‌ها حل شود. سياست خارجي و سياست داخلي دولت‌ها را نمي‌توانيم دو مقوله جدا از هم ببينيم. اين دو در تلازم و در امتداد با هم هستند. به‌طور طبيعي تداوم رويكرد سياست خارجي دولت در سياست داخلي مي‌تواند حل‌كننده مشكلاتي باشد كه در كشور با آن مواجه هستيم. مشكلات تنها در حوزه اقتصاد نيست بلكه در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي هم مشكلات فراواني وجود دارد. دولت مي‌تواند پس از اين توافق با به كارگيري همين استراتژي در سياست داخلي نه تنها اين اميد احيا شده در راستاي توافق را در افكار عمومي تداوم ببخشد بلكه مي‌تواند در بين جريان‌هاي سياسي كشور وحدت ملي ايجاد كند. تقويت وحدت ملي در تلازم با منافع ملي كشور است. برقراري اين گفت‌وگو مي‌تواند هر گونه افراطي‌گري را از فضاي عمومي كشور دور كند و مقدمه‌اي براي حل مشكلات سياسي داخلي باشد. اطلاع‌رساني شفاف به مردم درباره عملكرد دولت از ديگر كارهايي است كه دولت بايد مورد توجه قرار دهد. دولت تاكنون تاكتيك مناسبي براي اطلاع‌رساني به مردم در پيش نگرفته است و بايد در اين زمينه تدبيري صورت گيرد. اين انتظار از دولت يازدهم مي‌رود كه به شيوه اطلاع‌رساني سر و سامان ببخشد و بايد توجه كند كساني كه توجهي به منافع ملي كشور ندارند براي دولت مانع‌تراشي‌هاي زيادي خواهند كرد. گفت‌وگو و اعتماد‌سازي در فضاي عمومي كشور و جلوگيري از وقوع حوادث و بيان مسائلي كه به دو قطبي شدن جامعه دامن مي‌زند يكي از كارهاي مهمي است كه دولت در زمينه سياست داخلي بايد به آن بپردازد.

منبع: روزنامه اعتماد