تندروهاي مجلس به سياق دو سال گذشته تلاش مي‌كنند تا در تحقق برنامه‌هاي دولت سنگ‌اندازي كنند و براي اين كار طبيعي است كه مانع كار وزرا شوند و با كارت زرد، سوال و استيضاح اجازه ندهند تا نيروهاي دولت قدم‌هاي خود را براي تحقق وعده‌هاي رييس‌جمهور محكم بردارند. اما دولت بايد تمام تلاش خود را به كار ببندد تا در اين سال پاياني مجلس هم به روال گذشته با مجلس و ساير نهادها مسير تعامل را در پيش بگيرد. در اين سال پاياني مجلس دولت بايد آرامش خود را در فضاي سياسي كشور حفظ كند و عزم خود را در ارتباط با تحقق وعده‌هايش جزم و فضاي اميد براي بهبود اوضاع را به جامعه و بدنه اجتماعي منتقل كند. اين فضاي اميد مي‌تواند نقش مهمي را در انتخابات آينده مجلس بازي كند و نتايج مثبت و سازنده‌اي را براي دولت و كشور به ارمغان بياورد

 

منبع: روزنامه اعتماد