آنچه مسلم است دستيابي به وحدت حداكثري در ميان شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي اصلاح‌طلب اهميت ويژه‌اي دارد و همه تلاش‌ها در اين راستا در حال انجام است. رويكردي كه باعث شد در سال ٩٢ اصلاح‌طلبان به وحدت برسند به‌طور جدي‌تري در انتخابات مجلس پيگيري مي‌شود. با توجه به تفاوت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست‌جمهوري ساز و كار اجماع در اين انتخابات پيچيدگي‌هاي بيشتري دارد. توجه به سازوكار لازم براي اين پيچيدگي بايد مبناي اجماع اصلاح‌طلبان باشد. در حال حاضر مجموعه تلاش‌هايي كه تاكنون در اين رابطه صورت گرفته، موفق بوده است. از يك سو شخصيت‌هاي حقيقي موثر در اين جريان به خصوص رهبري اصلاحات به اين موضوع توجه دارند و از سوي ديگر احزاب نيز براي رسيدن به ائتلاف حداكثري نهايت تلاش خود را مي‌كنند. اصلاح‌طلبان به اين آگاهي رسيده‌اند كه ائتلاف حداكثري مهم‌ترين نياز امروز آنان است. با توجه به اين اتفاقات مجموعه افراد و نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب تلاش مي‌كنند كه شكل‌گيري ائتلاف با سازوكارهاي موجود اتفاق بيفتد. از طرفي هر چه به انتخابات مجلس نزديك‌تر مي‌شويم اين ائتلاف سهل‌الوصول‌تر خواهد شد. كارهايي كه تاكنون صورت گرفته، از جمله تشكيل مجامع استاني براي رسيدن به وحدت نشان مي‌دهد كه نگاه به مجلس آينده كنار گذاشتن منافع فردي و توجه به منافع گروهي جريان اصلاحات است. تاكنون وضعيت خوبي در رسيدن به وحدت و انسجام داشته‌ايم و تلاش‌ها در جهت تاكيد بر اشتراكات و دوري از اختلافات بوده است

منبع: روزنامه اعتماد