مقام معظم رهبري از همان هفته‌ها و ماه‌هاي آغازين شروع فعاليت تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي دولت يازدهم براي حل مناقشه هسته‌اي با كشورهاي عضو گروه ١+٥، تاييد خودشان را در ارتباط با سلامت اين تيم اعلام و كار آنان را كاملا كارشناسي‌شده دانسته‌اند. حمايت‌هايي كه هر‌چه به پيش رفتيم بيشتر و بيشتر شده و بارها ايشان در برابر كساني‌كه گهگاه از روند مذاكرات هسته‌اي ايران ابراز نارضايتي مي‌كردند و به نوعي با نظرات خود منجر به تشويش اذهان عمومي مي‌شدند، تاكيد داشته‌اند كه به فرزندان انقلاب اعتماد كنيم. اين روزها و بعد از مذاكرات لوزان و اعلام اينكه به نتيجه مثبتي كه تقريبا مورد انتظار ايران هم بوده است دست يافته‌ايم و اميدواري‌هاي زيادي را در آغاز سال جديد براي ملت ايجاد كرده است نيز، صحبت‌هاي مقام معظم رهبري در حمايت از تيم هسته‌اي ادامه يافته است. توافقي كه هرچند منجر به برخي اظهارات از سوي مقامات غربي شده و اين اظهارات ظاهرا نگراني‌هايي را هم مبني بر اينكه شايد تا رسيدن به توافقي جامع و نهايي مواردي كه تاكنون در پيشرفت مذاكرات مطرح نبوده و مورد نظر ايران هم قرار نگرفته بود به وجود‌ آيد، ايجاد كرده است. اما صحبت‌هاي مقام معظم رهبري در جمع ذاكرين اهل بيت با تكيه بر همين مساله بود. سخناني كه طي آن تاكيد شد مذاكره‌كنندگان ايراني براي پيشرفت مذاكرات از اعتمادي كه به آنها شده سوءاستفاده نكرده و مواردي را مطرح نكنند كه به نفع ملت نباشد. از سوي ديگر آنچه در صحبت‌هاي رهبري معظم انقلاب وجود داشته است تذكر بر اين امر بوده كه حرف منتقدان نيز شنيده شود و اگر نكات مثبتي داشته مورد توجه قرار گرفته و اگر هم درست نيست، توجيه شوند. اميدواريم اين انتقادات با نهايت دلسوزي كه درخواست رهبري معظم انقلاب و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي است صورت بگيرد و همان‌طور كه رهبري هم فرموده‌اند تمام هشدارها شنيده شود و ان‌شاءالله همه نيز حسن نيت داشته باشند. پس اعتماد كنيم و بگذاريم تا مرحله نهايي توافق هسته‌اي تيم مذاكره‌كننده همچنان به كار خود ادامه داده و مردم هم خيلي اظهار خرسندي نداشته باشند و منتظر ادامه فعاليت‌هاي   تيم   مذاكره‌كننده   باشند.

 منبع: روزنامه اعتماد