گردهمایی  نمایندگان احزاب اصلاح طلب در همایشی که به هدف هماهنگی و اجماع حداکثری اصلاح طلبان صورت می گیرد ، به چند دلیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

این اولین همایش گروههای اصلاح طلب است که پس از یک دوره وفقه طولانی  برگزار می شود .در طول سالیان گذشته بارها اصلاح طلبان قصد برگزاری چنین همایشی را داشته اند،اما به دلیل محدودیت هایی که عمدتا  از ناحیه دولت گذشته اعمال می شده ،موفق به برگزاری آن نشده اند.قدر مسلم برخورد دولت گذشته با احزاب منتقد و مخالف به گونه ای بوده است که نه تنها اجازه برگزاری کنگره را به آنان نداده است بلکه با اعمال محدودیت های بی سابقه و غلبه فضای امنیتی مانع از ادامه فعالیت آنان نیز شده است.

از سوی دیگربا توجه به اینکه  زمزمه هایی مبنی بر تشکیل حزب واحد وفراگیر اصلاح طلبان نیز در این بین مطرح است ،اما به نظر می آید تا اطلاع ثانونی ظرفیت ها و اقتضائات موجود در ساختار حقیقی و حقیقی کشور ،بخصوص سکته هایی که احزاب قدرتمندو فراگیر  اصلاح طلب کشور پشت سرگذشته اند ،امکان تشکیل این حزب فراگیر دور از دسترس باشد.هر چند دست یابی به این تشکیلات فراگیر موجب سایه انداختن  گسترده و فراگیرتحزب در بزنگاههای انتخابات می شود .اما به نظر می آید موانع موجود همچنان مانع از تشکیل حزب فراگیر اصلاح طلبی در فضای کنونی ایران باشد.علی القائده پیام این همایش به اصلاح طلبان سراسر کشور چیزی جز یادآوری اجماع و ائتلاف حداکثری با محوریت سید محمد خاتمی و همراهی دیگر بزرگان اصلاحات که اجماع بین آنان پیروزی 22 خرداد 92 را رقم زد نخواهد بود.بی تردید چنانچه امیدی به دست یابی به تکرار تجربه انتخابات گذشته باشد ،به طور قطع این محوریت عنصر اصلی و حیاتی آن خواهد بود.به بیان دیگر احزاب اصلاح طلب به دعوت از سید محمد خاتمی در این همایش به عنوان سخنران اصلی ، و قرائت پیام اکبر هاشمی رفسنجانی و حضور شخصیت های تاثیر گذار اصلاح طلب ،پیامی غیر از این به اصلاح طلبان سراسر کشور نخواهد داشت.همراهی شخصیت ها و احزاب اصلاح طلب در مناطق کشور با محوریت آقای خاتمی می تواند پیروزی دیگری را در انتخابات پیش رو عاید اصلاح طلبان نماید.اما پیام دیگر نیز همراهی و حمایت اصلاح طلبان از دولت تدبیر و امید خواهد بود.دولتی که علی رغم محدودیت ها و کارشکنی ها توانسته به بخشی از تعهدات خود عمل نماید .

نزدیک به یک سال دیگر تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده است .بدیهی است سخنان چند روز اخیر وزیر کشور  به عنوان مجری اصلی انتخابات پیش رومی تواند مقدمه امید بخشی برای برگزاری یک  انتخابات پرشکوه با مشارکت گسترده همه دیدگاهها باشد .اما توجه به ضرورت فعال شدن جریان های سیاسی موجود نیز سازکار خود را طلب می نماید.بخشی از این سازو کار به رفتار نمایندگان دولت در مناطق کشور .وبخش دیگر به نوع عملکرد وزارت کشور در مواجهه با مشکلات و موانع پیش روی احزاب بر می گردد .فراهم کردن زمینه مناسب برای حضور فعالانه احزاب در کشور از یک سو و برداشتن موانع پیش رو به منظور راه اندازی مجدد خانه احزاب از سوی دیگر تمهیداتی است که فقط از عهده این وزارتخانه بر می آید .فرصت باقیمانده تا زمان انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی زمان مغتنمی است و بطور قطع  در سایه اجرای این تمهیدات  است که زمینه مشارکت گسترده مردم را رقم فراهم خواهد آورد...

 

منبع: مردم امروز