درمورد وضعیت احزاب در دولت روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور کلی قطعا فضا بهبود پیدا کرده است البته در مورد خانه ی احزاب و بازگرداندن اسناد و مدارک باید اقداماتی شود. در دولت قبلی دفتر خانه احزاب را بستند و مدارکشان را بردند، احزاب در این دولت انتظارشان این بود که مدارکشان که وزارت کشور برده بود، پس داده شود. سریع تر به شورای مرکزی و قانونی خانه احزاب تحویل داده شود زمان می گذرد ولی هنوز این کار را نکرده اند. بعضی ها می خواهندشورای مرکزی رسمی خانه احزاب را دور بزنند. نباید به این افراد قدرت می دادند. بعضی ها خلاف قاعده بازی می کنند و این به نظرم پذیرفته نیست. بارها هم به ایشان گفته شده، هیچ ایرادی به شورای مرکزی قبلی وارد نبوده و اگر این مدارک سریع تر تحویل داده شود، خانه احزاب هیچ مشکلی ندارد و می تواند کارش را انجام دهد.

وزیر کشور در مورد قانون احزاب خوب عمل کرد

در مورد قانون احزاب هم از جانب وزارت کشور کار خوبی صورت گرفته است. اخیرا نمایندگان احزاب که علاقه مند بودند درقانون احزاب نظر بدهند، آنها از طرف کمیته مشترکی که دولت و مجلس دعوت شدند تا نظرشان اعمال شود و این کار صورت گرفت.

 در صحبت هایتان به برگزاری نشست احزاب با وزارت کشور اشاره داشتید، این نشست چه دستاوردهایی داشت؟ آیا این نشست ها ادامه دار هستند؟ و آیا در چند وقت اخیر از سوی دولت شاهد حمایت های مالی و معنوی از احزاب بودید؟

مسئله یارانه ها همچنان مسکوت است. در حالی که واقعا گروه های دیگر از سوی نهادها در دولت حمایت می شوند ولی احزاب که در ثبات سیاسی کشور بیسترین نقش را دارند و در مسائل وحدت ملی و فعالیت ملی می توانند نقش ایفا کنند از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.

احزاب با وزارت کشور تلاش می کنند که سریع تر خانه احزاب را راه اندازی کنند تا کنون اقدام جدی برای راه اندازی خانه احزاب نشده است.

فکر می کنید چه مانعی برای بازگشایی مجدد خانه احزاب وجود دارد؟ آیا دولت حمایت معنوی لازم را نداشته یا اختلافی بین احزاب وجود دارد که خانه احزاب نمی تواند شکل بگیرد؟

اختلافاتی وجود دارد و کسانی که به هر حال همیشه یک طرفه می خواهند به قاضی بروند، کسانی که منش سیاسی شان این نیست که دیگران را هم بپذیرند، این ها همیشه در همه جا اشکال می بینند، از جمله خانه احزاب وقتی خودشان در مجمع عمومی رای نمی آورند. قاعده بازی را به هم می زنند. در آخرین مجمع عمومی، هیأت رئیسه از هم فکرهای خوشان بودند، کاملا قانونی برگزار شد و کتبا کاندیداهایی که رأی آوردند، اعلام شدند. این شورا همیشه جلسات خودش را در بدترین شرایط سیاسی کشور به هر شکل شده به صورت منظم تشکیل داده است. اما الان آنها دوست دارند این طور برخورد کنند ما نمی گوییم وزارت کشور دخالت کند، ولی انتظار ما این است که اسناد و مدارکی که بردند و محل فعالیت خانه احزاب را پس بدهند تا بر مبنای آنها شورای مرکزی سریع تر بتواند کار خودش را انجام دهد و مجمع جدید را برگزار کند.

درمورد برگزای همایش هایی توسط اصلاح طلب ها در روزهای اخیر نظر شما چیست؟

به نظر من این یک اتفاق طبیعی است. بزرگترین وظیفه احزاب در کشورها کمک به نهادینه شدن قانون مندی و نظام مندی پاسخ گویی است. به فرض این که افرادی حرف هایی خارج از چهارچوب اساس نامه خودشان زدند، در اساس نامه کاملا چهارچوب مسائل قید شده است و در همین نظام جمهوری اسلامی توسط وزارت کشور به تصویب رسیده است. بنابراین خلاف عمل کردن بعضی از اعضا نباید منجر به برخورد با کل مجموعه شود. اصلاح طلبی جریان سیاسی بسیار قویی است، جریانی که اعتقاد به قانون مندی، حرکت در چهارچوب قانون دارد و نسبت به تحرک های غیرقانونی بی اعتقاد است . اعتقاد به مشارکت مردم در ساختن سرنوشت جامعه خودشان دارد و تلاش برای اصلاح در تمام امور کشور می کند از اسمش معلوم است، اصلاح مسائل قانونی و غیر قانونی که جلوی پیشرفت عمومی کشور را می گیرد. تخلفاتی که صورت می گیرد نباید صورت بگیرد و باید اصلاح شوند. جریان اصلی که از حرکت امام است در سال 57 صورت گرفته و در واقع هم انقلابیون دیروز عموما اصلاح طلبان امروزند در چهارچوب قانون و اسلام می خواهند اوضاع را بهبود بخشند و حرکت های غیرقانونی را پایان دهند، بنابراین جریانی با این ویژگی ها و این گستردگی، با بسته شدن تمام احزاب اصلاح طلب باز این جریان تحرکات خودش را دارد و احزاب جدیدتری تحویل خواهد داد. بنابراین کار بزرگی صورت نگرفته که اصلاح طلبان جلساتی را که حق مسلنم قانونی آنهاست برگزار کرده اند باید هم جلسات را بیشتر کنند کسانی که می خواهند ثابت کنند که اصلاحات مثلا پشتیبان ندارد یا اصلاح طلبان دیگر کنار گذاشته شده اند باید ببینند که حرف اصلاح طلبان چیست.

حالا چشم انداز احزاب اصلاح طلب را چگونه می بینید؟

چشم انداز برای آینده احزاب امیدوار کننده است. همین که احزاب احساس خطر نمی کنند، احساس خطر برای هر جلسه ای که می خواستند تشکیل دهند، یک عده انگار بر خلاف قانون آن حرکت ها را می پاییدند.

منبع: ماهنامه اقتصادی- سیاسی گذار