تهران ایسکانیوز: یک فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید دارد که حتی اگر فردی پس از انحلال حزب با نام همان حزب به فعالیت خود ادامه داد، قانون مجازات وی را تعیین کرده است. محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی خلاف قانون است. فاطمه راکعی گفت: چنین قانونی و شرایطی که مجلس برای احزاب می گذارد تنها می تواند ابداع مجلس نهم باشد. وی تاکید کرد: حتی اگر در بررسی ها محرز شود که حزبی خلاف قانون عمل کرده است نباید اعضای حزب را از فعالیت محروم کرد. به خاطر یک دستمال که قیصریه را به آتش نمی کشند. این فعال سیاسی گفت:هنوز روی انحلال برخی احزاب حرف است و هنوز دادگاه حکمی درباره انحلال هیچ حزبی صادر نکرده است، حالا نمایندگان مجلس درباره اعضای موثر احزاب نیز برنامه ریزی می کنند. راکعی گفت: اگر احزابی بودند که بعد از انحلال حزب با نام همان حزب به فعالیت پرداختند،طبق قانون باید مجازات شوند،میزان مجازات آنها نیز در قانون مشخص شده است اما نمی توان برای همیشه یک فرد را از حقوق اجتماعی و سیاسی خود محروم کرد. این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: این مجلس به جا مانده از دولتی است که تحزب را قبول نداشت و با احزاب ستیز می‌کرد بعید نیست که همین مجلس از فعالیت افراد موثر احزاب با تفکر مخالف خود جلوگیری کند اما این مساله خلاف قانون است.