رفتارهاي بخشي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مطرح كردن استيضاح و سوال‌هاي پي در پي از وزرا از نگاه بسياري عجيب و گيج‌كننده به نظر مي‌رسد. استيضاح‌هايي كه از سوي تندروهاي مجلس آن هم در شرايطي دنبال مي‌شود كه هنوز يك سال هم از حضور دولتمردان در پاستور نگذشته است. اگر سال گذشته در چنين روزهايي حسن روحاني به دنبال گزينه براي وزارتخانه‌هايش بود كه براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي كند امروز در فكر رفتارهاي عجيب مجلس است كه شايد در نتيجه تندروي‌هاي بخشي از آنان حتي به فكر گزينه جديد براي همين وزارتخانه‌هايش نيز باشد. با فاطمه راكعي از نمايندگان اصلاح‌طلب پيشين مجلس در همين مورد گفت‌وگويي كرديم تا ببينيم چنين رفتارهايي در يك سال كاري اول دولت از سوي مجلس چقدر مسبوق به سابقه بوده است و چقدر طبيعي است. رفتارهايي كه فاطمه راكعي آنها را تعجب برانگيز مي‌خواند، تاكيد مي‌كند كه در همه مجالس با روي كار آمدن دولت جديد داراي نظر متفاوت با مجلس مذكور، نمايندگان به نظر مردم احترام مي‌گذاشتند و سعي مي‌كردند همراهي لازم با دولت را داشته باشند. رفتاري كه بخشي از نمايندگان فعلي مجلس آن را رعايت نمي‌كنند. راكعي مي‌گويد تندروها يك برنامه‌ريزي مهندسي شده براي دولت دارند كه بر اساس همان جلو مي‌روند. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با فاطمه راكعي را در ادامه  بخوانيد. ‌ همان‌طور كه در جريان هستيد بخشي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين روزها با طرح سوال‌ها و استيضاح‌هاي پي در پي به دنبال فشار به دولت هستند. با توجه به سابقه نمايندگي‌تان در مجلس شوراي اسلامي فكر مي‌كنيد كه چقدر چنين رفتارهايي طبيعي باشد؟ از آنجايي كه مي‌دانيم ساختار مجلس چگونه است در مورد اين استيضاح‌ها و سوال‌هاي پي در پي كه از سوي تندروهاي مجلس از دولت مطرح مي‌شود بايد گفت كه اين رفتارها دقيقا از سوي نمايندگاني صورت مي‌گيرد كه موافق دولت نيستند. طيف تندروتر آنها نيز با برخوردهاي تهاجمي‌تر مشغول فشار به دولت در همه مسائل هستند. به هر شكل ما شاهد بوديم كه از همان ابتداي كار دولت يازدهم شروع به بهانه‌گيري از دولت كردند. آنچه شگفت‌انگيز است و به نوعي مي‌توان آن را عدم رعايت قواعد بازي دانست اين است كه رفتارهاي امروز افراطيون در برابر دولت در هيچ كدام از مجلس‌هاي پيشين سابقه نداشته جزو هنجارهاي پارلماني نبوده است. ‌ منظور دقيق‌تان چيست؟ نمايندگان تندرو مجلس از همان ابتداي كار دولت يازدهم شروع به ايراد گرفتن در مورد معرفي وزرا كردند. تمام تلاش‌شان را كردند كه برخي از افراد به عنوان وزير معرفي نشوند و وزرايي معرفي شوند كه دلخواه آنان هستند. با وجود آنكه ديدند كه ملت به يك تفكر ديگر راي داده است كه مشابه تفكر آنان نيست اما به خودشان اجازه دادند كه در كار رييس‌جمهور در روند معرفي وزرا دخالت كنند. ‌ دخالتي كه ثمره خوبي هم نداشت. اين‌طور نيست؟ بله، در مورد بسياري از وزراي توانمند بي‌انصافي صورت گرفت و به آنان راي اعتماد داده نشد در نتيجه رييس‌جمهور مجبور شد كه افراد ديگري را معرفي كند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه برايشان تا اين اندازه كافي نبود و به دنبال آن هستند كه دخالت در امور وزرا را تا جايي پيش ببرند كه مديران و معاونان وزرا با نظر آنان انتخاب شود. شرايط به شكلي پيش مي‌رود كه گويا وزرا براي آب خوردن هم بايد از ‌آنان اجازه بگيرند. اگر كوچك‌ترين حركتي صورت بگيرد كه همسو با جهت سياسي آنها نباشد سوال مطرح مي‌كنند و كمي بعد استيضاح. ‌ خب فكر مي‌كنيد هدف اصلي آنان از اين رفتارها چه باشد؟ آيا به يك‌باره به فكر نظارت افتاده اند؟ ببينيد آنها در حال پيش آوردن شرايطي هستند كه به كوچك‌ترين بهانه‌يي به دوت تهاجم مي‌برند و شروع به امضا جمع كردن مي‌كنند در چنين شرايطي تمام وقت و توان وزرا بايد براي پاسخگويي در مورد گناه نكرده تلف ‌شود. در چنين شرايطي وزرا چه زماني بايد فرصت كار پيدا بكنند؟ آيا دل نمايندگان مجلس براي مردم و دولت منتخب آنها نمي‌سوزد كه در سال اول فعاليت دولت اين‌گونه رفتار مي‌كنند؟ آيا به تعليمات اجتماعي و سياسي حضرت امام كه تاكيد اصلي آن بر وحدت بوده است توجهي ندارند كه در مورد وزرايي كه تاييد رهبري را دارند اين‌گونه رفتار مي‌كنند؟ آيا واقعا چنين كاري خدمت به مردم است؟ ‌ از نظر شما بهتر است كه نمايندگان به چه شكل در مسير نمايندگي خود حركت كنند؟ بهتر است نمايندگان مجلس به جاي چنين رفتارهايي كه هيچ نتيجه‌يي جز ايجاد خلل در كار دولت ندارد به دنبال تدوين طرح‌هاي خوب و محكم براي حل مشكلات مردم در مجلس شوراي اسلامي باشند. مردم مشكلات زيادي دارند كه مجلس در راستاي حل آنها مي‌تواند قدم‌هاي خوب و مثبتي بردارد. نمايندگان مجلس در اين مسير حتي مي‌توانند به دولت هم كمك كنند اما برخي تندروهاي مجلس نسبت به چنين موضوعي اصلا توجه ندارند. ‌ از نگاه شما به عنوان يك نماينده پيشين مجلس به چنين رفتارهايي مي‌توان پرسيد كه آيا چنين رفتارهايي در مجالس قبل چقدر مسبوق به سابقه بوده است؟ من اصلا تعجب مي‌كنم و تاسف مي‌خورم. در همه مجالس اين‌گونه بود كه با تغيير رييس‌جمهور و روي كار آمدن يك تفكر جديد كه از سوي مردم هم انتخاب شده بود نمايندگان مجلس حتي با وجود آنكه يك تفكر متفاوت با دولتي كه بر روي كار آمده بود به نظر مردم احترام مي‌گذاشتند و سعي مي‌كردند كه بيشترين ميزان از همكاري و همراهي را با دولت داشته باشند اما اكثريت افراطي مجلس نهم‌چنين انصافي را ندارند و با طرح استيضاح و سوال‌هاي پي در پي حواس دولتمردان را پرت پاسخگويي مي‌كنند. ‌ طبق حرف‌هاي شما مي‌توان نتيجه گرفت كه اين روش كار افراطيون مجلس كه از ابتداي شروع به كار دولت آغاز شده بوده است يك روند حساب شده بوده و در تلاش بودند كه با يك برنامه‌ريزي جلو بروند. از سوي ديگر در بيرون از مجلس هم اين‌گونه روايت مي‌شود كه مخالفان دولت تلاش ويژه‌يي دارند تا كار اين دولت پيش از يك سال به پايان برسد. فكر مي‌كنيد اين روند درست باشد؟ اين افراطيون چه در دوره اقتدار دولت پيشين و چه در شرايط فعلي كه ظاهرا در قدرت نيستند يك شگرد مهندسي شده را دنبال مي‌كنند تا از طريق آن به تخريب دولت بپردازند.‌اي كاش كه نمايندگان مجلس از چنين طراحي‌هايي در امور خير استفاده مي‌كردند تا مشكلات مردم را حل كنند اما حالا با وجود آنكه ديدند در دولت پيشين كه همين روند و طراحي‌هايي در دولت به كار گرفته مي‌شد چه عاقبتي در انتظارشان بود اما حالا بازهم همين روش را در مورد دولتي كه تازه يك سال است بر سر كار آمده به كار گرفته‌اند. به هر حال ما اميدواريم كه نمايندگان مجلس به نظر مردم احترام بگذارند و همچون مجالس پيشين با همين احترام گذاشتن به نظر مردم

همراه و يار دولت باشند و در كنار آن به وظايف نمايندگي خود نيز بپردازند.