آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت اظهارات اخیر حجاریان مبنی بر گدایی نکردن قدرت در انتخابات را اشاره هوشمندانه توصیف می کند و معتقد است اگر نسبت مستقیمی میان حضور اصلاح طلبان در قدرت و رضایتمندی بدنه اجتماعی آنان برقرار نباشد، شرکت در انتخابات موضوعیت ندارد.

آذر منصوری در گفت و گو با نامه نیوز گفت: واقعیت این است که اصلاح طلبان بعد از انتخابات مناقشه برانگیز 88 در انتخابات سال های 92،96 و 98 با همه توان و ظرفیت خود به صحنه آمدند. آن ها دغدغه هایی در مورد منافع ملی و بحران های پیش روی کشور داشتند و هدفشان این بود از طریق انتخابات و نهادهای انتخابی گامی در جهت تقویت منافع ملی و دور کردن کشور از تهدیدها و آسیب های احتمالی برداند. توجه داشته باشید که انتخابات تنها ظرفیت و مقدور و ممکن در قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی برای آن است که عملکرد مدیریت کشور را به سوی مطلوب شدن، توسعه محوری و رضایتمندی مردم هدایت کنیم. با درنظر گرفتن این واقعیت علی القاعده اصلاح طلبان به راحتی از صندوق رای چشم پوشی نمی کنند.»

وی تاکید کرد: « اصلاح طلبان به اقتضای واقع گرایی تا جایی که این ظرفیت را پیش روی خود داشته باشند، از آن استفاده می کنند اما باید به این نکته نیز توجه داشت که حضور در قدرت و بهره گرفتن از نهادهای انتخاباتی برای اصلاح شرایط موجود ، روندها و رویکردها تا زمانی مفید و پاسخگو است که رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه« اگر رضایتمندی مردم اصل مهم در تداوم حضور اصلاح طلبان در این سطح از مشارکت سیاسی و حضور در نهادهای انتخابی نباشد و جای خود را به اصل صرف حضور در قدرت بدهد، نتیجه این می شود که اصلاح طلبان پشتوانه و سرمایه اجتماعی خود را از دست می دهند»

منصوری خاطر نشان کرد: « اصلاح طلبان از حالا تا انتخابات آینده فرصت دارند تا رابطه معنی دار و نسبت مستقیمی بین تلاش برای حضور در نهادهای انتخابی و حفظ سرمایه اجتماعی خود برقرار کنند. اینجاست که باید به موانعی توجه کرد که موجب می شود ما از یک انتخابات آزاد و رقابتی به نحوی که نمایندگان همه جریان های سیاسی به عنوان انتخاب شونده در آن امکان حضور داشته باشند؛ برخوردار نباشیم.»

وی افزود: « تعبیر من از سخنان آقای حجاریان مبنی بر اینکه اصلاح طلبان نباید قدرت را گدایی کنند، این است که حضور در قدرت نباید اصل و هدف باشد. این حضور تا زمانی موضوعیت دارد که موجب ایجاد رضایتمندی مردم باشد. روشن است که اگر این موئلفه از دست برود اصلاح طلبان نه در جلب مشارکت مردم موفق خواهند بود و نه در نهادهای انتخابی کارآمدی لازم و مطلوب را خواهند داشت».

منصوری درباره تاثیر نارضایی و ناامیدی موجود در جامعه بر تصمیم اصلاح طلبان در انتخابات های آتی گفت:  « با توجه به آنچه در سه دوره اخیر انتخابات به خصوص بعد از سال 96 اتفاق افتاده، به نظر می رسد که این نسبت و معادله بهم خورده است. به نظر من اصلاح طلبان باید در فرصت باقی مانده ورای اینکه چه کسی کاندید باشد یا اصلا در انتخابات شرکت می کنند یا خیر، روی این مساله تمرکز کنند و امیدوارم که بتوانیم به نحوی این مساله را در فضای سیاست داخلی کشور حل کنیم»

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر اصلاح طلبان موفق به برقراری نسبت صحیح میان حضور در قدرت و رضایتمندی سرمایه اجتماعی خود نشوند و از حضور در انتخابات و نهادهای انتخابی صرف نظر کنند، چه دستاورد سیاسی خواهند داشت؟ گفت: « تا زمانی که جمع بندی اصلاح طلبان این باشد که حضورشان در نهادهای انتخابی می تواند منشا اثر باشد حتما به رویه فعلی ادامه خواهند دادبه نظر من حضور آن ها در نهادهای انتخابی تا کنون نیز با توجه به مطالبات حداقلی اصلاح طلبان و موانعی که پیش رو داشتند اعم از دولت موازی ، نظارت استصوابی و ... منشا اثر بوده است.»

قائم مقام دبیر حزب اتحاد ملت در ادامه گفت : « باید دید که اصلاح طلبان در فرصت باقی مانده تا انتخابات چقدر موفق به مجاب کردن سرمایه اجتماعی خود برای مشارکت می شوند. از طرف دیگر باید دید که چقدر می توانند ساختار قدرت را به سویی ببرند که نسبت به انتخابات های پیشین نگاه متفاوتی به نمایندگان جریان های سیاسی داشته باشد. »

وی افزود: « عملکرد نهادهای انتخابی در شرایط کنونی این تصور را ایجاد کرده که حضور در قدرت برای اصلاح طلبان اصالت دارد و ضروریست که این نگاه اصلاح شود. عملکرد اصلاح طلبان باید به گونه ای باشد که مردم دریابند رضایت مندی آنان برای اصلاح طلبان اصل مهم تری است. در حقیقت برقراری این معادله ارتباط مستقیمی به مجموعه تحولات و کنش اصلاح طلبان در فرصت باقی مانده تا انتخابات است».