چرادرکنگره سوم کاندیدا نشدم- آذرمنصوری

پاشنه آشیل احزاب زنانه کجاست؟؟

کنگره سوم جمعیت زنان مسلمان نواندیش با دستور تطبیق اساسنامه و مرامنامه جمعیت با قانون جدید احزاب و نیز انتخاب اعضاء جدید شورای مرکزی و هیات داوری با موفقیت برگزار شد.

طبق قانون جدید احزاب یک فرد نمی تواند همزمان عضو مؤثر ارکان دو یا چند حزب باشد.

‌ارکان موثر عبارتند از : شورای مرکزی،بازرسین و دبیران استانی احزاب که این محدودیت شامل آنها می شود.

بالطبع حضور من همزمان در دو حزب به عنوان عضو شورای مرکزی جمعیت زنان و‌عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با توجه به این قانون امکان پذیر نبود و باید یکی را انتخاب می کردم و‌ با مشورت جمعی از هم‌حزبی ها هم در جمعیت زنان و‌هم حزب اتحاد، حزب اتحاد را انتخاب کردم.

در واقع دلیل اصلی انتخاب من همانی است که آن را پاشنه آشیل احزاب زنانه نیز می دانم.

احزاب زنانه در ایران در شرایطی «ناگزیر»شکل گرفته اند.اگر به این شرایط و دلایل ناگزیر توجهی نشود،ممکن است نه از نگاه منتقدین ضرورتی برای ایجاد آنها وجود داشته باشد و نه این احزاب توانی برای اثر گذاری در جهت بالا بردن معدل مشارکت سیاسی زنان و نیز رفع تبعیض های موجود علیه زنان را داشته باشند.

اولین دلیل برای شکل گیری احزاب زنانه فقدان استراتژی ، برنامه و توجه لازم به مسائل ومطالبات زنان از جانب احزاب عام و فراگیر است.به دلیل همین فقدان و بی توجهی جمعی از زنان به این باور و نتیجه ناگزیر رسیدند که با تأسیس احزاب زنانه می توانند این ضعفها را جبران کنند.

از طرف دیگر مشارکت سیاسی در قالب احزاب در جوامعی که نه تنها هیچ مزیت و امتیازی برای افراد ندارد و چه بسا بر فعالین این حوزه هزینه هایی رانیز تحمیل می کند،به طریق اولی برای زنان دراین جوامع با توجه به همه نابرابری ها امری ناممکن تر می نماید، بخصوص با وجود احزابی که عام هستند و زمینه و ظرفیتی را نیز برای جدب زنان ندارند،این امر با دشواری‌های بیشتری برای زنان همراه است.طبیعی است در چنین شرایطی احزاب زنانه می توانند محل ممکن تر و مهیاتری را برای جذب زنان و افزایش مشارکت سیاسی ،آموزش و توانمندسازی آنها فراهم کنند.

اما به همان میزان که احزاب زنانه می توانند واجد این ظرفیت باشند، می توانند موجب جدا افتادن زنان از ظرفیتهایی شوند که امکان اثر گذاری، رشد و نیز آموزش های سیاسی آنها در محیط هایی عام تر فراهم می کند.در واقع اگر احزاب زنانه تبدیل به جزیره های برای جدا افتادن زنان از احزاب فراگیر و عام شوند نه تنها زنان در این احزاب رشد نخواهند کرد ، بلکه احزاب عام نیز از حضور موثر آنها محروم خواهد شدو طبیعی است این غیبت وضعیت را بهتر نخواهد کرد.

با این تحلیل احزاب زنانه باید مراقب باشند به پاشنه آشیل مشارکت سیاسی زنان تبدیل نشوند و به همین دلیل ترجیح من و بسیاری از دوستان همفکر این بود که برای فعالیت موثر حزبی در انتخاب بین دو گزینه حزب زنانه و حزب عام باید حزب عام را انتخاب کنم.

البته این نافی ادامه همراهی من با جمعیت زنان مسلمان نو اندیش با در نظر گرفتن همه دغدغه ها و ملاحظات گفته شده نیست.

لازم به ذکر است این انتخاب با در نظر گرفتن رویکرد، مواضع و باورهای حزب اتحاد ملت نیز هست که دلیل اصلی من برای حضور در این تشکل سیاسی می باشد .در واقع راهی را که بیش از دو دهه با جمعی از همفکرانم آغاز کرده ام، در حزب اتحاد ملت ادامه می دهم.

برای دوستان و همراهانم در دور جدید شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش آرزوی موفقیت روزافزون دارم.