فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم درباره اختیارات نمایندگی و مغایرت آن با تهدید از سوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با جامعه ایرانیگفت: شأن شورای محترم نگهبان به خاطر موقعیت و جایگاهی که دارد و در سیستم موجود فرادست مجلس و دیگر قوا قرارگرفته است، تهدید نماینده مردم نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: زمانی که نماینده‌ای اظهارنظری می‌کند در صورتی که خلاف موازین یا اصول قانونی باشد به‌خودی‌خود شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی صلاحیت او را مورد تائید قرار نمی‌دهد ولی اینکه نماینده‌ای تهدید به این مسئله شود، معقول نیست.

دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش درباره احتیاط نماینده‌ها در اظهارنظر خود اظهار داشت: نماینده مردم باید از فضیلت و شأن و جایگاه مناسب برخوردار باشد تا به خاطر قدرتی که رأی مردم به او داده است محتاطانه و خلاف قانون رفتار نکند از طرف دیگر به دلیل نماینده مردم بودن باید مدل و الگویی از قانون‌گرایی، شجاعت، صراحت بیان باشد.

راکعی دراین‌باره بیان کرد: موارد بالا ویژگی‌هایی است که از دیرباز از امثال شهید مدرس در حوزه نمایندگی دریافت کرده‌ایم و درصورتی‌که قرار باشد شورای نگهبان به این سبک‌دست به تهدید زند اتفاقاً نماینده مردم به‌جای احتیاط باید بی‌پرواترسخن بگوید.

وی در این خصوص یادآور شد: نماینده مجلس باید اعتقاد خود را با صراحت لهجه مطرح کند و درصورتی‌که غیرازاین رفتار دیگری را برگزیند، فرد مناسب برای خانه ملت محسوب نمی‌شود.