فاطمه راکعی دبیر کل جمعیت زنان نو‌اندیش پیرامون جابه جایی مولاوردی از سمتش به آفتاب یزد پاسخ می‌دهد: «جابه جایی دو بانوی ارزشمند در دولت که پیشتر در کابینه درخشیده بودند بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای، فقط یک جابه جایی نبود. بلکه یک برنامه از قبل فکر شده برای آن بود تا زنان درآن جایگاهی که قرار دارند، نباشند و بی تردید این جابه جایی‌ها یک نوع تضعیف موقعیت زنان بود.»


وی گفت: «از سویی دیگر دیدیم که اساسا هیچ خانم واجد شرایطی با یک جمله کوتاه رئیس جمهور که "می خواستم ولی نشد " به کابینه راه پیدا نکرد. این موضوع در واقع نشان داد که دست‌هایی در کار هستند تا زنان در جایگاه خیلی بالا در تصمیم سازی‌های کشور حضور نداشته باشند و اگر زنانی هستند که در این جایگاه‌ها حضور دارند با اقداماتی مثل جابه جایی یا کوچک‌سازی حوزه آنها، موقعیت‌شان تضعیف شود این اتفاقی بود که برای ابتکار و مولاوردی و نقش فعالانه آنان که در پست‌های قبلی خود داشتند رخ داد تا حدی که نتوانند آن مسیر سابق را ادامه دهند.»


راکعی اضافه کرد: «مولاوردی در حوزه زنان طی سال‌های اخیر نشان داد که خوشفکر است و همگام با مردم و خواسته‌های زنان در چارچوب و با نقد برخی قوانین و بانگاه به درک وضع موجود تلاش دارد حامی زنان و حقوق آنان باشد.»


وی ادامه می‌دهد:« البته دکتر ابتکار در حوزه زنان از دهه 60 تاکنون نیز صاحب سبک است و نگاه‌های ویژه دارد ولی قطعا این ساختاری که برای معاونت زنان تعریف شده است، اصلا در حد جایگاهی که باید در این حوزه تعریف می‌شد، نیست. هم اکنون در این معاونت به بهانه چابک‌سازی و کوچک سازی، مهره‌های اساسی را از این نهاد خارج کردند و به نحوی این حوزه تضعیف شده و طبیعتا این نهاد در حدی هم نیست که خانم ابتکار بتواند برنامه‌هایی که در نظر دارد پیش برد»


راکعی گفت: «تاکید می‌کنم در شرایط فعلی مسئله فقط اشخاص نیستند به حاشیه رفتن مولاوردی و یا تضعیف جایگاه معاونت زنان در حالی صورت می‌گیرد که هم مولاوردی و هم ابتکار از بهترین‌های زنان ما در این حوزه هستند، آنها هر دو خوشفکر و توانمند و دارای اشراف به وضعیت حقوقی اجتماعی و اقتصادی زنان در داخل و سطح بین المللی هستند. اما اینکه این حوزه را می‌خواهند کوچک بشمارند جای افسوس دارد.»


دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش اظهار می‌کند:«البته خانم مولاوردی در نقش دستیار در امور شهروندی نیز برنامه‌ها و نقش‌های مهمی دارد که اگر می‌گذاشتند آنها را انجام دهد در شرایط فعلی اوضاع بهتری داشتیم. اما به نظر می‌رسد که در این جایگاه هم نه به او و نه به ابتکار اجازه نمی‌دهند که آن پتانسیلی که این دو دارند استفاده شود. آنها با کوچکتر کردن این حوزه‌ها و گرفتن قدرت مانور از این دو زن بزرگوار مانع انجام چنین راهکاری شدند.»