آذر منصوري قائم مقام جمعیت زنان مسلمان نو اندیش و حزب اتجاد ملت گفت: روحاني بايد مساله «دولت موازي» غيرپاسخگو که در بسياري از حوزه ها اختياراتش از دولت منتخب بيشتر است را مشخص کند.

وي افزود: اين دولت ادامه دولت يازدهم است و ارزيابي ما هم نبايد محدود به اين يکسال باشد، شعار روحاني در 29 ارديبهشت 96 امتداد و ادامه راهي بود که از 92 آغاز شده بود؛ بر همين مبنا بايد ديد که در طول يک ساله گذشته دولت تا چه حد در انجام برنامه ها و سياست هاي خود پيشرفت داشته و کجا عقب نشيني کرده است.

منصوري اظهار داشت: از همه مهمتر بايد مشاهده کنيم دولت دوازدهم در مقايسه با چهار سال نخست با چه ميزان از کارشکني ها و بحران هاي داخلي و خارجي مواجه بوده است؛ شايد در اين روند بتوان به يک قضاوت منصفانه و واقع بينانه از ميزان موفقيت و ناکامي دولت رسيد؛ به نظر من ميزان فشارهاي داخلي و خارجي که دولت دوازدهم با آن رو به روست قابل مقايسه با دور نخست رياست جمهوري روحاني نيست.

عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت خاطر نشان کرد: در عرصه بين المللي از يک طرف روي کار آمدن ترامپ و تغييراتي که در عربستان رخ داده و مثلث ائتلافي سختي که عليه ايران شکل گرفته و خواب هايي که براي خاورميانه و از بين بردن نقش استراتژيک ايران ديده اند و از طرف ديگر رشد گروه هاي تروريستي و پديده نوظهور داعش که دور تا دور ايران منتظر فرصت براي ضربه زدن هستند، خشونت آشکار و پنهاني که هر لحظه منطقه ما را تهديد مي کند.

عضو شوراي مرکزي جمعیت زنان مسلمان نو اندیش افزود: اين دولت در داخل نيز با بحران هاي جدي مواجه بوده است که به طور مستقيم اميد مردم را نشانه گرفته است و در حال القاء يأس و نااميدي به پايگاه راي روحاني است. با اين مقدمه به نظر من مردم ايران در 29 ارديبهشت 96 بهترين انتخاب ممکن را داشته اند.


وي ادامه داد: مساله امروز ايران بيش از آن که مشکل دولت منتخب باشد، مساله «دولت موازي» است که اساسا در بسياري از حوزه ها زور و اختيارش از دولت منتخب بيشتر است و به اشکال مختلف مقابل نهادهاي انتخابي قدرت نمايي مي کند و اين مساله اي است که يک جايي بايد تکليف آن روشن شود.

منصوري افزود: با اين چارچوب دولت روحاني در برخي حوزه ها موفق بوده و جاهايي هم ناموفق بوده و يا موفقيت هاي نسبي داشته است. موضوع اصلي همان طور که گفتم ارزيابي ما از ميزان قدرت دولت منتخب است که اگر دقيق نباشد در نتيجه گيري دقيق و کلي اثر گذار است.

وي خاطرنشان کرد: دولت روحاني در جامعه بين المللي نقشي تاريخي را ايفا کرده است، برجام يک توافقنامه عادي نبود، حاصل يک تلاش 22ماهه دستگاه ديپلماسي کشور بود که بزرگترين اتفاق را در شوراي امنيت سازمان ملل به نفع جمهوري اسلامي رقم زد و اجماعي سخت که در طول سال ها عليه ايران شکل گرفته بود، شکست و امروز هم با خروج ترامپ از برجام ميزان اين موفقيت غير قابل انکار است.

اين فعال سياسي گفت: اين يک فرصت تاريخي است که در اختيار کشور قرار گرفت تا حقانيت ايران به دنيا ثابت شود و امروز خروج ترامپ از برجام مي تواند اين اجماع و‌ حقانيت را بيشتر حفظ و اثبات کند.
منصوري افزود: تصور اين که اگر به جاي دولت روحاني، دولت ديگري روي کار بود چه بر سر برجام مي آمد کار سختي نيست در واقع ايران دست بالا را هم مي تواند در منطقه داشته باشد و هم در جامعه بين المللي. البته اگر اجماع داخلي براي حفظ اين موقعيت هم فراهم باشد و مخالفان سياسي دولت بپذيرند که برجام رقيب سياسي آن ها نيست که آن را آتش بزنند و اين توافقنامه يک مطالبه و يک دستاورد ملي است.


انتظار بکارگيري بيشتر از زنان در سطوح مديريتي

منصوري گفت: مجموعه اقدامات دولت چه در زمينه تنش زدايي و چه حضور زنان و جوانان در بدنه مديريتي و... در پاره اي از جهات قابل دفاع است و دولت کارنامه قابل قبولي مي گيرد و برخي جهات با توجه به مشکلات که در بدنه اجرايي دولت وجود دارد و موانعي که پيش روي روحاني وجود دارد براي تحقق نمره قابل قبولي داد. مثلا در خصوص به کارگيري زنان آن چيزي که اتفاق افتاده ابلاغ بخشنامه سهميه 30 درصدي براي حضور زنان در رده هاي مديريتي يکي از اقدامات موثر روحاني بوده است که بخشي از اين برنامه هم تحقق پيدا کرده و با يک شيب ملايم در حال اجرايي شدن است.

وي افزود: اما انتظار بود که روحاني بتواند در هيات وزيران تعداد بيشتري از زنان براي مسئوليت هاي کلان به کار بگيرد و ما هم بتوانيم در رده وزارت شاهد حضور زنان باشيم و با توجه به ظرفيت هاي در جامعه وجود دارد و اقدامي که دولت مي توانست در اين زمينه به انجام برساند موجي از همراهي بدنه اجتماعي به خصوص 50 درصد ظرفيت را همراه دولت بکند. توجه برنامه ششم به موضوع عدالت جنسيتي يکي از نکات مثبت اين دولت در طول يک سال گذشته بوده است.


بخشي از بدنه دولت، عقب حرکت مي کند


عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت گفت: در خصوص افزايش صادرات نفتي به کارگيري جوانان و عدم بازگشت تحريم ها، با توجه به توان دولت و مجموعه سنگ اندازي هايي که در حال انجام است، دولت از بخشي از ظرفيت خودش استفاده کرده است و قاعدتا نقدي که به دولت روحاني وارد است و خود ايشان هم در سخنراني اخيرشان مطرح کردند اين است که بخشي از بدنه دولت، همراهي لازم را ندارند. عده اي روزه سکوت پيشه کردند و عده اي در مسيري که پيش روي روحاني است، عقب تر حرکت مي کنند.


وي خاطرنشان کرد: روحاني نياز به تيمي دارد که همگام و همراه دولت باشد و توجه آنها به سياست هاي دولت باشد نه نهادهايي که به طور مشخص مقابل دولت کارشکني مي کنند و اين تاثير مستقيم خودش را در بدنه و پايگاه اجتماعي دولت برجا مي گذارد.
منصوري افزود: برنامه هايي که طبيعتا در حال انجام است، براي آزادي مطبوعات، نشر و جريان آزاد اطلاع رساني از اين قاعده مستثني نيست. قاعدتا نهاد زير مجموعه دولت که در اين حوزه فعاليت دارد از چابکي لازم براي به جريان انداختن اين رويکرد برخوردار نيست.


اين فعال سياسي با بيان اين که موضوع تلگرام يک موضوع استثنايي است، گفت: طبيعتا وقتي 45ميليون شهروند ايراني براي رفع نيازها، جريان آزاد اطلاعات، کارآفريني و اطلاع رساني از يک پيام رسان استفاده مي کنند، وقتي چنين مواجهه اي با تلگرام صورت مي گيرد، کاملا روشن است که اين تقابل با دولت صورت مي گيرد. اما به نظر من در چنين شرايطي که دولت با موانعي براي انجام وظايف و وعده هاي خودش روبه روست سريعتر با مردم صحبت بکند و واقعيت ها را با مردم در ميان بگذارد.


وي ادامه داد: فيلتر باعث مي شود 45 ميليون کاربر از امکانات تلگرام محروم شوند و از فيلترشکن استفاده کنند. روحاني خيلي جدي تر تکليف خودش را با مجموعه اختيارات و وظايف دولت با ارکان ديگر حاکميت مشخص کند. دولت منتخب ، دولتي است که افکارعمومي را نمايندگي مي کند. در غير اين صورت نمي تواند دولت مطلوب و برآمده از آراي اکثريت شهروندان ايراني باشد.
عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت افزود: اين موضوع مهمي است و يکي از مواردي که روحاني بايد جدي اين مساله را تعيين تکليف کند. قانون اساسي اين ظرفيت را در دل خودش دارد و قرار بوده که ميزان راي ملت باشد و مردم ولي نعمت جمهوري اسلامي باشند. سنگ اندازي مقابل دولت منتخب و مردم، اصل جمهوريت نظام و نهاد انتخابات را نشانه گرفته است. در شرايط فعلي که کشور به بيشترين ظرفيت براي انسجام ملي و تقويت اعتماد عمومي نياز دارد، اين مي تواند تهديد جدي باشد.


منصوري ادامه داد: مانع تراشي دولت موازي غيرپاسخگو برابر دولت منتخب، مانع از ترميم شکاف هايي مي شود که امروز بيشترين تهديد براي حاکميت و منافع ملي کشور هستند.


وي خاطرنشان کرد: انتظار مردم اين است که روحاني خيلي صريح تر با مردم و بدنه اجتماعي خودش صحبت کند . دولت نگاه همدلانه اي با مشکلات مردم داشته باشد و تلاش براي گفت و گو و همراه کردن ارکان ديگر حاکميت را از دستور کار خودش خارج نکند. تحقق هر کدام از اين وعده ها که با مخالفت دولت پنهان و موازي مواجه است بر ضرورت اين تعامل و گفت و گو روز به روز مي افزايد. دولت بايد در اين زمينه از مجموع امکانات خودش براي برداشتن اين موانع استفاده لازم را بکند.

منبع: خبرگزاری ایرنا