به گزارش امتداد آذر منصوری، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در نشست فصلی این حزب به میزبانی استان مرکزی گفت:

دغدغه ها و نگرانی‌های جدی در سال جاری وجود دارد که می بایست در راستای پیدا کردن راه حل های مناسب آن ها را بیان کرد.

یکی از حوادث مهم طی ماه‌های گذشته اعتراضات دی ماه گذشته بود.

حزب اتحاد ملت به آسیب شناسی این اعتراضات پرداخته چرا که اگر به دنبال رفع این دلایل نبود کشور و جامعه بازهم با چنین مسائلی رو به رو می شود.

این مسایل نه تتها باید در سطح ملی بررسی شود بلکه در سطح منطقه ای نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرند که این مهم از وظایف حزب اتحاد ملت می باشد.

چرا امروز بر گفتگوی ملی برای برون رفت از چالش ها و مشکلات اصرار می شود؟

همان هایی که آغازگر اعتراضات هفتم دی ماه بودن تا به دولت آسیب بزنن بلافاصله اعلام برائت کرد چرا که این موضوع فراگیرتر از انتظارات آن ها شد. حال امروز همان گروه با فراهم آوردن رشد و تورم ارزی به دنبال آسیب زدن به دولت و خواست مردم هستند.

ما محبوریم با پذیرش برخی نظرها راه را برای گفتگوی ملی تسهیل کنیم.

دولت می خواهد از ظرفیت برجام برای جذب سرمایه گذاری ها استفاده کند اما عملا اتفاقی رخ نمی دهد.

بعد از انتخابات شاهد بودیم که ارزش رای مردم کم شد به طوری که در شورای شهر یزد یک زرتشتی که برای دومین بار منتخب مردم شده اجازه فعالیت ندارد! به دنبال این امر می بایست نهادهای منتخب در جامعه رشد یابند و نه نهادهای غیر منتخب. تنها راه حل این است که به رای و انتخاب مردم تن دهیم.

صدا و سیما اگر می خواهد نقش ملی خود را بازیابد راهی ندارد جز فراهم کردن فضایی که صدای مردم در آن شنیده شود. با این عملکرد یک سویی که صدا و سیما دارد باید نگران واگرایی بین مردم و حاکمیت بود. حاکمیت باید هنر خوب شنیدن را در خود تقویت کند.

دولت، احزاب و مجامع دانشگاهی باید پیش در گفتگوی ملی و تحکیم آن پیش قدم شوند. در شرایط امروز کشور بیش از هر زمانی به همبستگی نیازمند است چرا که اگر این همبستگی شکل گیرد هیچ دشمن خارجی نمی تواند به کشور آسیب برساند.

راه حل امروز حصر و محدودیت نیست. خوشبختانه اقدامات خوبی برای رفع محدودیت انجام شده اما این به معنای رفع حصر نیست. فتنه گران همان هایی بودند که امروز بست نشینی می کنند، چشمانمان را باز کنیم و ببینم چه کسانی واقعا به دنبال خیر و صلاح ایران بودند و چه کسانی شر را دنبال می کنند.

شرایط دنیای امروز به سمتی می رود که باید میزان صبر و تحمل مردم در برابر مشکلات افزایش یابد، درواقع این امر فساد دولت های بزرگ است که باید اصلاح شود لذا گریزی نیست جز افزایش مشارکت های مردمی در اداره امور گوناگون کشور.

حزب اتحاد ملت حزبی نو بنیادی است که در تلاش می باشد استراتژی های خاص خود را در هر حوزه ای تهیه کند و در معرض انتخاب مردم قرار دهد.

تجربه حزب اتحاد در جذب مشارکت نسل جوان شاید الگوی مناسبی باشد تا سایر احزاب منطقه ای با پیروی از آن، نسل جوان را برای مشارکت های گوناگون جذب کنند چرا که حزب اتحاد برای آینده خود می بایست فکری کند.

اصلاح طلبان از گفتگوی ملی حمایت می‌کند، باید توجه داشت که قدرت اصلاح طلبان از رای مردم می‌آید لذا یک اصلاح طلب واقعی هیچ گاه قدرت یا موارد دیگر را از حاکمیت گدایی نمی‌کند.

اصلاح طلبان در انتخابات شعار رفع حصر سر می دادن و انتظار می رفت رفع حصر صورت گیرد اما این امر با کوتاهی هایی انجام نشد. اصلاح طلبی با ناامیدی کنار نمی اید چرا که تنها راهبرد رسیدن به دموکراسی و رفع مشکلات فعلی اصلاح امور است.