امتداد گروه سیاسی: دادستان کل کشور در اظهاراتی به شورای شهر در خصوص نپذیرفتن استعفای شهردار تهران هشدار داد. وی خطاب به اعضای شورای شهر گفت: " فردا اگر این آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است،بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست."

در همین رابطه آذرمنصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و قائم مقام دبیر کل این حزب به امتداد گفت: پس از 29 اردیبهشت 96 اتفاقاتی در کشور در حال رخ دادن است که گویا اراده و جریانی اساس انتخابات و نهاد انتخابات را هدف قرار داده و میخواهد آن را تضعیف کرده و زیر سوال ببرد. این جریان به رغم تلاش اصلاح طلبان و مجموعه‌ی جریان‌های سیاسی که با حضور خود در انتخابات تلاش می کنند میزان رای ملت باشد، با اشکال مختلف در حال مقاومت در برابر انتخابات و امیدی هستند که مردم برای اصلاح امور کشور و آینده بهتر به آن دل بسته‌اند.

وی افزود: در انتخابات شورای دوره پنجم پس از موضوع ورود شورای نگهبان به بحث تعلیق کردن منتخب زرتشتی شورای شهر یزد و حال در مساله قبول یا عدم قبول استعفای شهردار تهران از جانب شورای شهر باز دادستانبه طور مستقیم به این مساله ورود پیدا کرده است.

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد گفت: بر اساس قانون این اختیار به شوراها داده شده است که شهردار و یا دهیار را انتخاب کنند. شورای شهر تهران بر اساس وعده‌ای که به مردم داده حق انتخاب شهردار را دارد وعلی القاعده ورود نهادهای دیگر در این مساله هیچ جایگاه قانونی ندارد و خلاف قانون است.رویه ای کهاین پیام را مستقیم به مردم القا میکند که حضور شما در انتخابات هیچ تاثیری در آینده شما، زندگی شهری شما و حضور شما در تعیین سرنوشت خود ندارد. اراده‌ای که از انتخابات یک تابلو برجای میگذارد و این جریان در تلاش است مهم ترین میزان که رای ملت است را در این تابلو به نوعی نادیده بگیرد.

منصوری تاکید کرد: به نظر میرسد که مجموعه جریان‌های سیاسی باید نسبت به آسیب هایی که به نهاد انتخابات وارد می شود ورود کرده و اجازه ندهند پیش از این این نهاد مورد تضعیف نهادهای غیر انتخاباتی و موازی قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت این رویکرد ناقض تفاهم ملی است  

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد گفت: ورود دادستان کل کشور به این مساله اتفاق نادری است. در ادوار گذشته و در شوراهای چند دوره گذشته شاهد انواع تخلفات و شکل گیری انواع رانت ها و فسادها و زمین خواری ها در شهرداری تهران بودیم و ندیدیم به این شکل دادستان و قوه قضاییه ورود کنند. از این رو شائبه عدم دادرسی عادلانه در کشور بوجود می آید. رویکرد دستگاه قضایی نباید سیاسی باشد و وارد مناقشات سیاسی شوند. این نوع گفتارها این مسالهرا در اذهان عمومی تقویت می کند که حق دادرسی عادلانه زائل شده وتاختن به امیدیست که جامعه امروز ایران به آن نیازمند است. این ورود و رویکرد سیاسی قوه قضاییه را هرناظر بیرونیبا عملکرد این نهاد در شورای سوم و چهارم و پنجم مقایسه می کند پیش از اینکه جنبه رسیدگی به وظایف ذاتی قوه را برداشت کند، ورود سیاسی این قوه به موضوعات را برداشت میکند.