مشاور امور بانوان شهردار تهران گفت: نقد بسیار خوب است ولی تضعیف و تخریب دولت در این شرایطی که کشور به سر می‌برد، منصفانه نیست.

فاطمه راکعی، مشاور امور بانوان شهردار تهران و نماینده مجلس ششم، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برناپیرامون بودجه نظارتی دولت گفت: امیدوارم بودجه سال آینده مانند بسیاری از کارها و طرح های خوب دیگر که این دولت، مجلس و یا شورا انجام داده و یا خواهند داد، به طوری برنامه ریزی شود که مبادا دچار بروکراسی بیشتر شویم

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور» تصریح کرد: پیش از دولت حسن روحانی، در زمینه اقتصاد و بودجه هایی که به نهادهای مختلف دولتی تعلق گرفته می گرفت، شاهد اختلاس ها و سوء استفاده های مالی بودیم، در نتیجه دولت روحانی بودجه نظارتی را به مجلس ارائه کرد.

او اضافه کرد: متاسفانه سیستم مدیریتی کشور در برخی نهادها تغییر آن چنانی نداشته است. اگر یک طرح خوب برای اجرایی شدن، ساز و کارهای درست و پیش بینی نشده داشته باشد، چالش دیگری را در حوزه اجرا ایجاد خواهد کرد و در کنار آن بر مشکلات اقتصادی در کشور افزوده خواهد شد. انتظارمان این است، همه اقدامات با پیش بینی های لازم انجام شود که دچار بروکراسی و مسائل جانبی و حواشی نشویم.

او با اشاره به هجمه های اخیر علیه رئیس جمهور گفت: ما کافی است خود را با این روشنفکر نماهایی که خودشان در بهبوهه کارها نیستند و از دور دستی بر آتش دارند و یا کارشان همواره نقد دولت است، مواجه نکنیم. نقد بسیار خوب است؛ نقد آکادمیک، دوستانه، جدی و علمی به سازندگی و رفع مشکلات کمک می کند. اما انتظار داریم این نقد به یک نقد اپیدمیک و تخریبی منجر نشود. خوشبختانه دولت همواره گوش شنوا برای انتقادات و یا حتی تخریب ها داشته است.

راکعی گفت: دولتی داریم که منتخب مردم است و یکی از بهترین گزینه هایی بود که مردم در زمان انتخابات به آن رای دادند. پیچیدگی هایی در عرصه سیاسی وجود دارد و دولت در سایه ای نیز همچنان وجود دارد. دانشجویان و مدیرانی که دستی در بودجه دارند، وظیفه نقد و اصلاح دارند و باید بهترین برنامه را به مجلس ارائه دهند؛ اما تضعیف و تخریب دولت در این شرایطی که کشور به سر می‌برد، منصفانه نیست.

او در پایان در پاسخ به اینکه اگر انتخابات مجدد تکرار شود باز هم رای شما روحانی خواهد بود؟ گفت: قطعا به روحانی رای می دهم.