آقای روحانی باید بیشتر با مردم حرف بزند. مشکلات دولت را به مردم بگوید و با مردم همدلی کند. یقین دارم که این همدلی، همراهی به دنبال خواهد داشت

دولتارتباطمؤثری با بدنه اجتماعی خود ندارد/ضعف دولت در اطلاع‌رسانی همچنان مشهود است

    آذرمنصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره دلایل بالا گرفتن انتقادات از حسن روحانی توسط بدنه اجتماعی خودش گفت: آقای روحانی با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های سیاسی به‌خصوص اصلاح‌طلبان در دور دوم رأی بالایی کسب کرد که اگر آن چهار میلیون رأی‌دهنده پشت در حوزه‌ها نمی‌ماندند، ۲۴ میلیون نزدیک به ۲۸ میلیون رأی می‌شد؛ بنابراین در این فضای انتخابات با میزان بالا آرا، مطالبات حداکثری مطرح می‌شود که پس از اتمام آن اثر خود را خواهد گذاشت.

  یکی از این اثرات افزایش فشارها بر روحانی به نسبت طرح مطالبات توسط حامیان دولت بود که نسبت به دور اول دولت روحانی شدت بیشتری داشت همچنان هم ادامه دارد. مسئله فوق اقتضای فضای انتخابات و پسا انتخابات به‌حساب می‌آید که برای رقابتی شدن انتخابات و افزایش مشارکت مردم‌گریز ناپذیر است.

  دوگروه بانرمالیزاسیون مخالفت می‌کنند. یک گروه که از زمان روی کار آمدن این دولت هدفی جز زمین گیر کردن آن نداشتند و پس از انتخابات هر فرصتی را برای ایجاد جو یاس و ناامیدی پایگاه رأی دولت بدون استفاده نگذاشتند. این گروه از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای انتخابات بعدی هستند و دستور کارشان ریزش رأی روحانی و حامیان او به‌خصوص اصلاح‌طلبان است. البته در اقلیت قرار دارند ولی امکانات و زورشان زیاد است و اقلیتی محسوب می‌شوند که بیشترین نقش را در کاهش اثرگذاری نهادهای انتخابی و جمهوریت نظام تاکنون داشته‌اند.

     اپوزیسیون برانداز گروه دوم به‌حساب می‌آید که از ابتدا نه به‌نظام و نه انتخابات باوری داشت و دارد و نه اینکه اصلاحات را می‌پذیرد. گروه موردتوجه طبیعتاً به مسیر خود برای ضربه زدن به نهادهای انتخابی ادامه می‌دهد.

  بخشی از انتقادات به دولت دوازدهم را باید در خود دولت و عملکرد او دید. مهم‌ترین نقد به دولت این است که بعد از انتخابات، ارتباط مؤثری با بدنه اجتماعی خود ندارد. ضعف استراتژی دولت در اطلاع‌رسانی همچنان مشهود است و از آمادگی لازم را برای بی‌اثر کردن حملات علیه خود برخوردار نیست. این فقدان استراتژی بر رسانه‌های حامی دولت هم در بسیاری از موارد اثر خود را می‌گذارد.

    علاوهبرمواردقابلاشارهبرخی انتخاب‌های رئیس‌جمهور برای هیئت دولت می‌توانست بهتر از آن چیزی که هست، باشد. از همه مهم‌تر شخص آقای روحانی است که باید بیشتر با مردم حرف بزند. مشکلات دولت را به مردم بگوید و با مردم همدلی کند. یقین دارم که این همدلی، همراهی به دنبال خواهد داشت. دولت و ارکان آن نباید به‌گونه‌ای رفتار کنند که مردم احساس کنند که با آن‌ها فاصله‌دارند و یا حرفشان به گوش دولت نمی‌رسد. فاصله‌ها باید پر شود زیرا هراندازه فاصله‌ها بیشتر باشد، بی‌اعتمادی و به دنبال آن ناامیدی از دولت را به دنبال خواهد داشت.