روحاني در دولت دوازدهم همان روحاني قبلي است و متاسفانه تغيير در جهت انتظارات نداشته است. اگرچه دليل اين عدم تغيير مثبت تفاوت چنداني در اصل موضوع ندارد اما من گمان مي‌كنم كه فشارهاي بيروني و دولت در سايه اجازه نمي‌دهد كه روحاني در جهت مطالبات و توقعات جامعه حركت كند. او همان روحاني با مشي اعتدالي است و اگرچه در جريان انتخابات به مطالبات مهمي در حوزه سياست داخلي، زنان، جوانان و... پرداخت اما در عمل از پس محدوديت‌ها برنيامد. انتظار مي‌رفت كه در مورد اين فشارها و محدوديت‌ها توضيح بيشتري ارايه كند و به بيان اينكه خواسته و نشده است اكتفا نكند. با همه اينها ترجيح مي‌دهم خوشبين بوده و نيمه پر ليوان را ببينم. در اين راستا اميدوارم كه استفاده از زنان در سطح مياني و كارشناسي به سطوح بالاتر همچون وزارتخانه‌ها، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و... تسري يابد. همين‌طور اميدوارم ديدارهاي اخير محصورين ادامه پيدا كند و گشايشي حاصل شود تا ما نيز به اين نتيجه برسيم كه روحاني در راستاي اهداف مردمي و اصلاح‌طلبانه گام بلندي برداشته است. به هر حال او با حمايت مردم و احزاب اصلاح‌طلب رييس‌جمهور شده است و اين پشتوانه قوي ما را متوقع مي‌كند كه نسبت به دولت قبل تغيير مثبتي ايجاد شود.