رویداد۲۴عضو شورای عالی سیاستگذاری درباره توجه به گردش نخبگان در راس هرم این شورا گفت:امیدوار هستم نیازی به این جابه‌جایی‌ها نباشد ولی درصورتی‌که اکثریت اعضای شورای عالی به چنین نتیجه‌ای برسد گزیری از آن نخواهد بود. افراد اصل محسوب نمی‌شوند و در کار تشکیلاتی مهم سیستم و ساختار است که به بهترین شکل روند خود را باید به‌پیش ببرد.

نقدهایی بر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود که تا به امروز نه‌تنها بر اصلاح آن‌ها هیچ اقدامی صورت نگرفته بلکه در جلسات برگزارشده بر ادامه این روند تأکید هم صورت می‌گیرد.

در جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در دوشنبه‌ هفته گذشته مطرح شد که ضمن اعلام پیشنهادهای نخبگان سیاسی و دانشگاهی که در فرم‌های ارزیابی مورد پرسش قرارگرفته بودند، بر اساس تجمیع نظرات ارائه‌شده اکثر قریب به‌اتفاق صاحب‌نظران ضرورت فعالیت جبهه‌ای در قالب شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با حضور اعضای حقوقی و حقیقی با اصلاح برخی سازوکارها مورد تأکید قرار گرفت.

یکی از شعارهای بسیار مهم اصلاح‌طلبان گردش نخبگان بوده، اما تا به امروز مشخص‌شده آن‌طور که نیاز است این مسئله حائز اهمیت موردتوجه قرار نمی‌گیرد و همه‌چیز بر سبک و سیاق گذشته خود پیش می‌رود. به‌طور نمونه از زمان تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری، ریاست این شورا که نقدهای فراوانی نسبت به عملکرد آن‌ وجود دارد بدون تغییر به کار خود ادامه می‌دهند و در ظاهر بنا هم نیست بابت ادامه ریاست یا عدم آن تصمیمی گرفته شود.

فاطمه راکعی، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش و از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره دستاورد آخرین جلسه این شوراگفت: مهم‌ترین دستاورد جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری این بود که بر اصلاح برخی از سازوکارهای گذشته که منجر به سوءتفاهم‌هایی شده بود، همت گمارد تا آن‌ها را برطرف سازد.

وی در ادامه بیان کرد: این رویکرد بسیار مهمی است زیرا مدنظر قرار گرفتن اشکالات از سوی اعضا شورا سیاست‌گذاری به‌عنوان اصلاح‌طلب درصورتی‌که ایراداتی در کار آن‌ها وجود داشته باشد آن‌هم در حالتی که تمرین سیاسی لازم به لحاظ اصول دموکراتیک کمتر داریم یک امر مسلم و بدیهی است؛ بنابراین بدون تردید باید برای اصلاح مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.

این عضو شورای عالی افزود: انتقاد از درون مسئله مبارکی است که باید به آن احترام گذاشت و نسبت به این مسئله وفادار باقی ماند. هیچ‌کس ادعای معصومیت ندارد، اما ضعف یا اشکالاتی که درروند کار ممکن است پیش بیاید، متأسفانه از طرف کسانی که اصولاً با اصلاح‌طلبی سرناسازگاری دارند و یا در امر سیاسی تند رفتار می‌کنند، طوری زیر سؤال برود که انگار به هیچ طریقی قابل اصلاح نیست. با این‌گونه برخوردها همیشه مخالف هستم و مخصوصاً در میان اصلاح‌طلبان و افراد اصلاح‌طلب مطمئن هستم که روش‌ها و سازوکارها هرچند دارای اشکال باشد قابل اصلاح و ترمیم است و هیئتی که مسئولیت رفع اشکالات شورای عالی در جریان انتخابات شوراهای شهر و ر وستا را برعهده‌گرفته بود به‌درستی به مسئولیت خود عمل کرده و در کل کار مثبتی انجام داده است.

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در این خصوص گفت: البته همان‌طور که در جلسه شورا عالی مطرح کردم، مواردی که هیئت به آن دست‌یافته بود باید از سوی تمامی اعضای شورای عالی مطالعه و بررسی شود و نتایج آن با دقت و تأمل بیشتری در جلسات بعدی مطرح و درنهایت بارأی اکثریت به تصویب نهایی برسد.

راکعی در رابطه با جابه‌جایی افراد در شورای عالی سیاست‌گذاری درنتیجه اصلاح سازوکارهای گذشته یادآور شد: امیدوار هستم نیازی به این جابه‌جایی‌ها نباشد ولی درصورتی‌که اکثریت اعضای شورای عالی به چنین نتیجه‌ای برسد گزیری از آن نخواهد بود. افراد اصل محسوب نمی‌شوند و در کار تشکیلاتی مهم سیستم و ساختار است که به بهترین شکل روند خود را باید به‌پیش ببرد.

وی درباره توجه به گردش نخبگان در شورای عالی سیاست‌گذاری ابراز کرد: اعتقادی به حذف افراد ندارم زیرا تمام سیستم‌ها و اعضای آن جایزالخطا هستند مگر اینکه درصدد پافشاری در ایرادات و اشکالاتی که پیش می‌آید، برآیند و به خرد جمعی احترام نگذارند در آن موقع باید کنار گذاشته شوند. مهم این است که سریعاً به خطاها اعتراف شود و سیستم را اصلاح سازیم.

این استاد دانشگاه در خصوص تأکید بر ضرورت فعالیت جبهه‌ای شورای عالی سیاست‌گذاری که مطرح می‌شود یکی از نتایج این جلسه محسوب می‌شود، افزود: براین اعتقاد هستم که شورای عالی سیاست‌گذاری حتی‌الامکان با همان سیستم و ساختار باقی بماند.