عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش با بیان این که دغدغه اصلی تقویت منافع ملی و حفظ مسیر توسعه در کشور است، گفت: بدون توجه به اعتماد و سرمایه اجتماعی که در انتخابات نمود و بروز پیدا می کند، هرگونه تهدیدی پیش روی کشور محتمل خواهد بود.

آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پانا، دغدغه اصلی در چینش کابینه را توجه به مطالبات گروه های اجتماعی و مجموعه جریان هایی که در انتخابات پشت سر روحانی بودند، دانست و گفت: ملاحظات روحانی در انتخاب اعضای کابینه، ملاحظات بسیار جدی است که همه ما به آن اشراف داریم؛ روحانی و تیم همراه ایشان در دولت باید بتواند یک تعادلی را بین ملاحظات خودش و مطالباتی که در جامعه وجود دارد ایجاد کند تا با همین انسجام در چهار سال آینده هم بتواند به وعده های خودش عمل کند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران با قابل درک دانستن این نکته که دولت به عنوان یکی از ارکان حاکمیت باید بتواند با ارکان دیگر تعامل داشته باشد، متذکر شد: 24 میلیون نفر به آن وعده های جریان های سیاسی حامی دولت اعتماد کردند و با مشارکت حداکثری مردم و رای بالای روحانی امیدواری ایجاد شد که مسیر وعده ها و مطالبات با شتاب بیشتری از چهار سال گذشته طی شود. اوج و نماد توجه به مطالبات، خواست مردم و برنامه های اجتماعی در چینش کابینه خودش را نشان می دهد.

آذر منصوری افزود: مطرح شدن مطالبات و انتظارات به معنی سهم خواهی از دولت روحانی نیست. مجموعه حامیان روحانی به خصوص اصلاح طلبان بنا به ملاحظات و دل نگرانی های بسیار جدی با تمام قوا از دولت روحانی به خاطر اولویت های بسیار کلان که مد نظر بود،حمایت کردند و علی القاعده در چهار سال آینده از حامیان روحانی خواهند بود. اما طبیعتا این حمایت در کنار توجه به مطالبات و رضایت مندی پایگاه اجتماعی دولت روحانی خواهد بود. چون اتکای این دولت در واقع همین اعتماد و رضایت مندی مردم است و دغدغه این است که در نحوه چینش کابینه، توجه به مطالبات گروه های اجتماعی و مجموعه جریان هایی که پشت سر روحانی در انتخابات بودند، نقطه قوت برای این دولت در چهار سال گذشته بود، بی توجهی شود.

عضو جمعیت زنان مسلمان نواندیش درباره انتظارات مجموعه اصلاح طالبان از روحانی در آستانه تشکیل دولت جدید و پایان فعالیت دولت قبلی، عنوان کرد: انتظاری که می شود داشت این است که دولت مسیری را که در چهار سال گذشته طی کرده با شتاب بیشتری طی کند. دغدغه اصلی ما تقویت منافع ملی و حفظ مسیر توسعه در کشور است و در واقع رضایت مندی مردم و مطالباتی که در خیلی از حوزه ها معوق مانده و مردم با چشم دوختن به صندوق رای و انتخابات امیدوار هستند که این مطالبات تحقق پیدا کند و این بزرگترین سرمایه کشور و دولت ها است؛ یعنی بدون توجه به این اعتماد و سرمایه اجتماعی که در انتخابات نمود و بروز پیدا می کند هرگونه تهدیدی پیش روی کشور محتمل خواهد بود، این رمزبقای ما در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی است.

منصوری چهار سال پیش رو را بهترین فرصت و موقعیت برای رفع ایرادات و نقص های دولت گذشته دانست و گفت: قاعدتا در رابطه با دولت دوازدهم در وعده های انتخاباتی در واقع امتداد رویکرد دولت گذشته با شتاب بیشتر است، چهار سال پیش رو بهترین فرصت و موقعیت است برای این که ایرادات و نقص های دولت گذشته مرتفع شود و دولت بتواند با شتاب بیشتری بر مشکلات خارجی و منطقه ای و هم چالش های داخلی در واقع غلبه کند و مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه در مقایسه با چهار سال گذشته با شتاب بیشتری طی شود.