به گزارش ایرنا، آذر منصوری در همایش 'روحانی تنها نیست ' در جمع بانوان فعال سیاسی استان خراسان رضوی گفت : در شرایط کنونی بویژه با توجه به تحولات پیرامونی کشور و منطقه، این تفاهم و گفت بیش از هر زمان اهمیت دارد و اصلاح طلبان به دنبال گفت و گو ، مفاهمه و آشتی ملی در کشور هستند.
وی با باین اینکه در شهر مشهد نیز منتخبان مردنم ناگزیر از گفت و گو و تعامل هستند تا موانع را از پیش رو بردارند، اظهار کرد: انتخابات نه تنها نازل ترین سطح مشارکت سیاسی در کشور نیست که مهمترین و ممکن ترین و مقبول ترین سطح مشارکت است
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود : امروز عرصه مدیریت شهری و نیز کشور را برای چهار سال در اختیار داریم و این مدت، فرصتی است که در شهرهایی که میراث دار انواع مشکلات و نابسامانی هاست ، امور را به سرانجام برسانیم.
وی با بیان اینکه مطالبات بسیار جدی در محدوده شهرها وجود دارد ، گفت : بعد از چهار سال باید بتوانیم با افتخار به مردم بگوییم امانتداران خوبی برای رای آنان بودیم .
وی افزود : با توجه به اینکه اصلاح طلبیم و اصلاحات را راهبردی برای رسیدن به سر منزل مقصود که همان تحقق مردمسالاری سازگار با دین است می دانیم در این راستا طرف حساب ما مردم و اعتماد و سرمایه ما اعتبار آنان است و چهار سال فرصت داریم به این اعتماد پاسخ درخور و مناسب بدهیم .
وی اضافه کرد : مردم در این دوره تشخیص دادند و انتخاب کردند که خروجی صندوق رای اعم از مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر و ریاست جمهوری نه تنها سرنوشت چهار سال بلکه دهها سال کشور ا تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه ما تجربه تلخ رایی را داشتیم که در نتیجه آن دولتی سر کار آمد که هشت سال کشور را در معرض بیشترین مشکلات در سیاست داخلی و خارجی قرار داد و یا هشت سالی که ایران را در بهترین موقعیت خود قرار داد و دولتی که نامش در جهان به نام مبدع گفت و گوی تمدن ها ثبت گردید و مردم این را تشخیص دادند.
وی اظهار کرد : تا زمانی که انتخابات و صندوق رای هست ما حرف ، خواست و مطالبات خود را از صندوق رای پیگیری می کنیم و در این دوره هم مردم تشخیص دادند که دولتی در راس اداره کشورقرار گیرد که مدافع حقوق شهروندی و اهل تسامح و تساهل است و مخالفان خود را خس و خاشاک نمی خواند و معتقد به توسعه است و سعی می کند الزامات توسعه را در برنامه های خود به کار گیرد.
وی خاطرنشان کرد : مردم به دولتی رای دادند که در چهار سال گذشته با جود نقدهایی که ما اصلاح طلبان به عملکرد آن وارد می کنیم کاری کارستان کرده است.
منصوری افزود : دسترسی آزادانه مردم مردم به گردش اطلاعات و در جریان قرار گرفتن افکار عمومی به آنچه در کشور گذشت و می گذرد باعث می شود تا زمانی که این رویکرد در کشور حاکم است هیچ نوع استبداد و دیکتاتوری امکان غلبه نیابد و این خدمت ارزشمند دولت روحانی در این سالهاست.
وی با تاکید بر ضرورت شکل گیری احزاب قدرتمند و فراگیر در کشور گفت : اگر احزاب قوی داشتیم عملکرد نهادهای منتخب دموکراتیک به مراتب بهتر از آن چیزی بود که امروز شاهدیم .
وی تصریح کرد : در چهار سال آینده باید موانع ساختاری و فرهنگی توسعه احزاب شناسایی و از سر راه برداشته شود و طبقه روشنفکر ونخبگان بپذیرند کار سیاسی جا و موضع خود را دارد و فعال سیاسی باید شناسنامه خود را داشته باشد.
منصوری افزود : باید احزاب به سمت تولید برنامه برای اداره کشور بروند که بخشی از این امر به خود احزاب و توسعه تشکیلات برمی گردد و بیش از همه تلاش بر پرورش مدیران شایسته است زیرا مسئولیت امور سیاسی و سازمان رسمی سیاسی کشور باید به عهده کسانی گذاشته شود که کار سیاسی ، تشکیلاتی و حزبی کرده باشند .
وی تقویت جامعه مدنی از سوی دولت در این چهار سال را یک ضرورت خواند تا مشارکت مردم نه فقط در پای صندوق ها بلکه در سایر بخش ها تقویت شود.
وی با بیان اینکه می دانیم در جاهایی اختیارات دولت محدود است و ممکن است در برخی مواقع هم مانع ایجاد شود اما این دولت 24 میلیون رای دارد و به طور قطع روحانی در این سال ها تنها نخواهد بود.
وی در خصوص معاونت زنان ریاست جمهوری در دولت گفت : این رکن به لحاظ اجرایی و میزان اثر گذاری متناسب با انتظارتی نیست که جامعه بویژه زنان دارد و باید این معاونت تقویت شود.
وی شکل گیری احزاب زنانه برای تقویت مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و دسترسی به فرصت های برابر با مردان را از دیگر اقداماتی دانست که باید در کشور تقویت شود.
این برنامه از سوی جمعیت زنان مسلمان نواندیش و انجمن روزنامه نگاران زن برگزار شد.