عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ضمن این که از دولت خواست که به مطالبات باقی مانده از دوره گذشته توجه کند، اعلام کرد: اکثریت قاطع مردم ایران در این انتخابات به راه حل های کوتاه مدت مثل افزایش یارانه، نه گفتند، این مردم انتظار استمرار رویکرد همه جانبه رفاه اجتماعی را از دولت دوازدهم دارند.

آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و جمعیت زنان مسلمان نواندیش در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پانا، با یاد آوری مسیری که دولت در سیاست خارجی در پیش گرفت و توانست یک اتفاق بزرگ را در جهت تقویت منافع ملی کشور رقم بزند، خاطرنشان کرد: این مسیر باید با قدرت و انسجام هر چه بیشتر ادامه پیدا بکند تا بتواند نقش خودش را در معادلات منطقه خاورمیانه و افزایش قدرت نفوذ ایران در منطقه ایفا کند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با تمجید از تلاش های دولت که در چهار سال گذشته که باعث گشایش های سیاسی در سیاست داخلی شد، گوشزد کرد: در چهار سال پیش رو به لحاظ اطلاع رسانی و ارتباط با مردم دولت باید بسیار جدی تر و با یک برنامه منسجم تر و یک استراتژی پیش برنده برنامه های خودش را به اطلاع مردم برساند. مسیری را برای ارتباط دو سویه با طبقات مختلف مردم فراهم کند، طبیعتا با تقویت جامعه مدنی و جریان آزاد اطلاع رسانی که یکی از توفقیات چشمگیر دولت روحانی در چهار سال اول بوده، این مسیر هموارتر خواهد شد.

منصوری با بیان این نکته که اکثریت قاطع مردم ایران در این انتخابات به راه حل های کوتاه مدت مثل افزایش یارانه، نه گفتند،متذکر شد: مردم انتظار استمرار رویکرد همه جانبه رفاه اجتماعی را از دولت دوازدهم دارند و با انتخاب خودشان به این رویکرد پاسخ مثبت دادند. که این مساله در کنار اجرای طرح هایی مانند طرح تحول سلامت و افزایش برخورداری طبقات آسیب دیده که دولت یازدهم در سال پایانی به آنها توجه بیشتری کرد، حائز اهمیت است، قاعدتا دولت باید بتواند در کنار اجرای هدفمندی یارانه ها این طرح را به سمت اثر گذاری بیشتر و به سمت اهدافی که در برنامه های توسعه دیده شده به پیش ببرد و راهبری کند ،

وی تاکید کرد: راه حل توجه به اقشار آسیب پذیر در کشور این است که دولت بتواند نظام جامع رفاه اجتماعی را در کشور پیاده کند. این نظام جامع، مصوب مجلس ششم بود که دولت نهم و دهم از دستور کار خارج کرد و دولت با اجرای آن می تواند زمینه تحقق عدالت را در بین اقشار جامعه فراهم کند.

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش یکی از دلایلی که روحانی با اقبال مردم مواجه شد را توجه به الزامات توسعه دانست و با اعلام این که دولت روحانی توسعه محور است، تصریح کرد: در خصوص تحقق الزامات توسعه که تمام شاخص ها را در برمی گیرد؛ در فضای پسا انتخابات نیازمند توجه به گفت و گو های بیشتر، مفاهمه بیشتر و همراهی جریان هایی هستیم که رقیب و اقلیت بودند. طبیعتا برای این که چرخ توسعه در این کشور به چرخش در بی آید دولت نیاز دارد مجموعه جریان های سیاسی را با برقراری گفت و گو و مفاهمه همراه کند.

منصوری در پایان سخنان خود یکی از الزمات توسعه را توجه به حقوق آحاد شهروندانی دانست که در کشور زندگی می کنند و بیان کرد: طبیعتا باید تلاش شود تا برای همه شهروندان فرصت های برابر ایجاد شود، اقوام، اقلیت ها و همه کسانی که به عنوان شهروند در قانون اساسی محسوب می شوند؛ به دلیل برخی از رویکردها در عمل به عنوان شهروندان در جه دوم منظور شدند. دولت به الزاماتی که ایران را برای همه ایرانیان می کند توجه کند. اقوام، اقلیت ها و به خصوص 50 درصد از جمعیت زنان هستند. باید در کنار سیاستگذاری هایی که موضوع را مد نظر قرار می دهند، در اجرا نیز به نوعی نمود عینی این سیاست ها در طول چهار سال آینده مشخص شود.

منبع: پانا