جلسه دیدار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از فعالان حوزه زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور با معاون اول رییس جمهور عصر امروز(چهارشنبه) برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی‌های جامعه زنان در عرصه های مختلف گفت: اگرچه در گذشته عده ای با حضور و فعالیت زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی مخالفت می کردند اما امروز ضرورت حضور و مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی و مدیریتی امری پذیرفته شده است.

معاون اول رییس جمهور افزود: در دولت یازدهم با وجود محدودیت های فراوان، تلاش شد از ظرفیت و توانمندی زنان در هیات دولت و سطوح مختلف مدیریتی کشور استفاده شود.

جهانگیری با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) مبنی بر استفاده از توانمندی های زنان در بخش های مختلف تصریح کرد: در دولت دوازدهم تلاش خواهیم کرد که از ظرفیت و توانمندی زنان استفاده بیشتری شود و نقش آفرینی و سهم زنان در سطوح مختلف مدیریتی در دستگاههای اجرایی کشور افزایش پیدا کند.

در این جلسه شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز به تشریح مشکلات فراروی این معاونت و موانع موجود بر سر راه مشارکت و حضور زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی پرداخت و خواستار افزایش نقش زنان در دولت دوازدهم شد.

در این نشست همچنین جمعی از فعالان در حوزه زنان هر کدام در سخنانی با تاکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به مسائل زنان، خواستار توجه دولت به ظرفیت های زنان و استفاده از این توانمندی‌ها در سطوح مختلف مدیریتی کشور شدند.