به دنبال خبر تشکیل فراکسیون زنان شورای شهر باید به این نکته توجه کرد که آسیب پذیری زنان در ابعاد شهری مساله‌ای است که در ادوار مختلف مطرح و بررسی شده است و یکی از گروه‌های عمده زنان آسیب پذیر که در فضای شهری دید ه می‌شود، حضور زنان کارتن خواب و تکدی‌گر است. به نظر می‌رسد فراکسیون زنان شورای شهر لازم است به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته و در اولین قدم‌های خود به این مساله رسیدگی کند.

فاطمه راکعی (دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش) با ابراز خوشحالی از تشکیل فراکسیون زنان شورای شهر تهران به «همبستگی» می‌گوید: شورای شهر یک امکان مناسب را ایجاد می‌کند که در خصوص مسائل مربوط به زنان، زنان آسیب دیده و کودکان در معرض آسیب، بیندیشیم. به نظر می‌رسد این فراکسیون نه تنها در خصوص زنان بلکه در رابطه با معلولین، سالمندان و کودکان نیز می‌تواند کارهای تاثیرگذاری انجام دهد.

او با اشاره به جمع‌آوری زنان و کودکان متکدی ادامه می‌دهد: باید با روش‌های سنجیده این زنان را گردآوری کنیم. جمع‌آوری آن‌ها بدون هیچ فکر و اندیشه ای، کاری است که تا پیش از این نتیجه‌ای را حاصل نکرده است. امیدوارم با ارتباطاتی که قطعا خانم‌های حاضر در شورای شهر، با ان جی او‌های فعال و متخصصین دارند، بتوانند در این زمینه گام‌های مثبتی بردارند.

راکعی با بیان اینکه حضور زنان متکدی چهره شهر تهران را خدشه دار کرده است اضافه می‌کند: امیدواریم و انتظار داریم که هم شورای شهر جدید و هم فراکسیونی که در حال تشکیل شدن است، وارد عمل شوند و برای این موضوع تدبیری بیندیشند. جمع‌آوری این زنان طرحی است که باید با سرعت روی آن کار شود. ما نیز طرح‌هایی برای گردآوری متکدیان زن و کودک از سطح شهر داریم. در واقع باید به صورت پایلوتی عمل شود؛ زنان شناسایی شوند و بدون اعمال خشونت به آن‌ها سروسامان داد تا از یک رفاه نسبی برخوردار شوند.

راکعی در اشاره به این موضوع که زنان باید انتظار رسیدگی به مسائل شهری خود را از فراکسیون زنان شورای شهر داشته باشند می‌گوید: زنان مطالبات متعددی دارند؛ برخی به حوزه دولت و وزارت خانه‌های خاص مربوط می‌شود و برخی دیگر به مجلس مربوط است و برای پیگیری هرکدام از آن‌ها، مقررات و قوانینی وجود دارد. او ادامه می‌دهد: آنچه مربوط به حقوق شهروندی است و امروز از هر مساله‌ دیگری مهم‌تر است، توجه به زنان آسیب دیده و متکدیان فعال در پایتخت است. خانم‌ها باید مطالعه کنند و حوزه فعالیت خود و امکانات قانونی خود را بشناسند. کسانی که دغدغه انجام کارهای بنیادی و اصولی را دارند، باید با زمان بندی مناسب و برنامه ریزی فعالیت کنند. بنابراین تشکیل این فراکسیون می‌تواند گام مثبتی در تحقق ابعادی از حقوق شهروندی باشد.