1-     مبحثي كه اصولگرايان لااقل در چند انتخابات اخير از آن غفلت كرده‌اند، ارزيابي دقيق از مطالبات مردم و پايگاه راي‌شان بوده است و به تبع اين غفلت و بي‌توجهي نوعي عدم اتكا به پايگاه راي و مردم در ميان اصولگرايان ديده مي‌شود. در چند انتخابات اخير اين فقدان ارزيابي يكي از علت‌هاي اصلي‌اي بود كه با بي‌توجهي به آن جريان اصولگرا فرصت را از دست داد. ضمن اينكه عدم احساس نياز به توجه به اين مساله باعث شده كه اصولگرايان به لحاظ گفتماني و رويكرد دچار اشتباهات و خطاهايي شوند كه در انتخابات نتيجه مطلوبي را نيز نگيرند. جريان اصولگرايي اگر قاعده انتخابات و رقابت را پذيرفته است نياز به يك بازبيني و آسيب‌شناسي از گذشته خود دارد كه بايد آن را در روند انسجام و وحدت و رسيدن به ليست واحد لحاظ كند. اين نگاه بايد كاملا واقع‌بينانه و منصفانه باشد. اگر اصولگرايان همچنان بخواهند با رويكرد‌هاي تخريبي و استفاده از ظرفيت‌هايي كه به خصوص در اركان قدرت دارند، نسبت به رقيب پيشتاز شوند، نتيجه نمي‌گيرند. لااقل نتيجه انتخابات سه‌دوره اخير اين امر را نشان مي‌دهد كه اين ارزيابي منتهي به نتيجه مطلوب براي آنها نخواهد بود. به نظر من مقدماتي‌ترين كار اين است كه نسبت به عملكرد ١٠ ساله خود ارزيابي منصفانه‌اي داشته باشند. جريان اصولگرايي اگر مي‌خواهد كه با اقبال بيشتري از سوي مردم مواجه شود بايد حتما چنين ارزيابي‌اي را انجام دهد.


٢-‌ جريان اصلاحات و فعالان سياسي‌اش به عنوان جرياني كه مدافع روند‌هاي دموكراتيك هستند، بهترين حالت براي آينده را اين مي‌دانيم كه جريان‌هاي سياسي بتوانند در سپهر سياسي كشور حضور داشته باشند و هم در نهادهاي انتخابي قدرت بتوانند حضور داشته باشند. اين امر خود بيشترين عامل مي‌تواند باشد كه اين نهادها از حداكثر كارايي و پاسخگويي لازم برخوردار شوند. ما از ابتدا هم اعلام كرديم كه مخالف تك‌صدايي هستيم. اين تك‌صدايي است كه مشكلاتي را كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد با آن مواجه بوديم، ايجاد كرده بود. تك‌صدايي در آن دوران زمينه‌اي را فراهم كرد براي اينكه جريان اصلاحات كاملا حذف شود و اين امر خود مشكلاتي را ايجاد كرد كه تا دو دهه آينده كشور از اين مشكلات رنج مي‌برد. مطلوب‌ترين وضعيت براي ما اين است كه چندصدايي در فضاي سياسي كشور حاكم باشد. همه جريان‌هاي سياسي از حقوق برابر برخوردار باشند و اجازه حضور و فعاليت داشته باشند. در چنين شرايطي است كه كشور مي‌تواند مسير توسعه خود را با سرعت بيشتري طي كند