دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت: هر کدام از شماها و اعضای ستاد یک ستاد متحرک هستید و باید رأی خاکستری ها را شناسایی کنیم و متقاعدشان کنیم چون این آرا شناور هستند و بر تعداد رای آقای روحانی تأثیر به سزایی دارند.

 به گزارش نسل تدبیر، فاطمه راکعی در اولین همایش اصلاح طلبان حامی دکتر روحانی در تبریز اظهار داشت: هر کدام از شماها و اعضای ستاد یک ستاد متحرک هستید و باید رأی خاکستری ها را شناسایی کنیم و متقاعدشان کنیم چون این آرا شناور هستند و بر تعداد رای آقای روحانی تأثیر به سزایی دارند. افراد رای خاکستری افرادی هستند که نهایتا متمایل به اصلاحات هستند ولی با توجه مسائی که در کشور هست از جمله مسئله اشتغال جوانان و بعضی مسائل فرهنگی از دولت آقای روحانی ناراضی هستند و براساس مناظرات تصمیم می گیرند به چه کسانی رای دهند.

وی درباره مناظره ها اظهار کرد: برخی افراد تماس می گیرند که چرا روحانی در مناظره قوی جواب نداد، به زعم بنده  آقای روحانی اصلاح طلب افراطی نیستند بلکه اصلاح طلب اعتدال گرا هستند.

وی در این باره افزود: در سال 92 ما با تدبیر جمعی در  شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدیم که برای نجات کشور به یک فرد مانند آقای روحانی رای بدهیم. دکتر جهانگیری در کنار آقای روحانی به عنوان یک اصلاح طلب قاطع،مکمل صحبت های ایشان است.

راکعی با بیان اینکه مناظره بعدی جذاب و گرم خواهد بود، گفت: ما دو جریان در کشور داریم که یکی از جریان‌ها همانی است که امام آن را تبیین کردند و همان اسلامی بود که با ۹۸ درصد ایجاد شد، همان اسلامی که میزان را رای ملت می‌داند.

راکعی با اشاره به انتخابات شورا ها، بیان کرد: علارغم تلخ بودن فاجعه پلاسکو نتایج مثبتی هم داشت که مردم به اهمیت شورا ها و نقش آن ها پی بردند.

وی خاطرنشان کرد: پاکدستی و اخلاق و تخصص در خصوص انتخاب اعضای شورا موضوع بسیار مهمی است.