معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در آستانه انتخابات هستیم اما مدارای سیاسی وضعیت مناسبی ندارد، در حالی که باید در فضای مشارکت، گفت‌وگو و تفاهم، تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسیم چرا که این به توسعه حقوق شهروندی کمک می‌کند.

شهیندخت مولاوردی در همایش مددکاری اجتماعی گفت: امروز بشر بیش از هر وقتی به مدارا کردن احتیاج دارد و این موضوع از آموزه‌های دینی ما نیز به شمار می‌رود

وی همچنین با اشاره به تعریف یونسکو در سال 95 در خصوص مدارا کردن، گفت: احترام گذاشتن، پذیرش، درک بنای فرهنگ‌ها و انسان بودن از جمله این تعریف است

وی در ادامه با بیان آنکه مدارای فرهنگی در کشور از دو جهت اهمیت دارد افزود: کشور متأثر از نوسازی و پدیده‌های جدیدی مانند مهاجرت و ظهور رسانه‌هاست و به لحاظ تاریخی دارای اقوام، خرده‌فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگونی است،‌ در نتیجه مدارای فرهنگی اهمیت می‌یابد

مولاوردی، مدارای اجتماعی و پذیرش آن را کمک به گسترش صلح دانست و با بیان آنکه در جامعه پیچیده و قابل تغییر، مدارا کردن گریزناپذیر است؛گفت: در معاونت زنان با بهره‌گیری از وضعیت فراتحلیلی مسائل زنان و خانواده‌ها، به فاز پیشگیرانه پرداخته‌ایم و با رویکرد اجتماع‌محور از مردم برای حل مشکلات کمک خواسته‌ایم

وی همچنین گفت: طرح ملی تاب‌آوری اجتماعی از سال 94 آغاز شده و سال گذشته تا به امروز در حال اجراست و امیدواریم با اجرای آن، ادعا کنیم که نمونه اجتماعی اقتصاد مقاومتی را اجرا می‌کنیم، زیرا نیاز داریم در برابر آسیب‌ها و حوادث مقاوم شویم

وی همچنین گفت: این مقاوم‌سازی نه تنها برای زنان بلکه همه خانواده است و همه اعضای خانواده با استانداردها و شاخص‌های علمی دنیا تاب‌آور می‌شوند.

وی در ادامه با بیان آنکه هنوز بازخورد کامل این برنامه را دریافت نکرده‌ایم، گفت: درحال حاضر براساس گزارش اولیه، از ظرفیت‌های محلی و مردم‌نهاد استان‌ها استفاده کرده‌ایم و امیدواریم قدم‌هایی در ترویج مدارا، بالا بردن آستانه تحمل افراد در برابر حوادث اجتماعی و کاهش نزاع و درگیری برداریم

مولاوردی همچنین به تمرین برنامه‌ریزی مشارکتی اشاره کرد و گفت: رویکرد دولت یازدهم این بوده که مردم را در برنامه‌ها شریک کند و ما نیز این موضوع را دنبال کرده‌ایم

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری بر مدارای سیاسی در جامعه تأکید کرد و گفت:‌ اکنون که کشور در شرایطی قرار دارد که در آستانه انتخاب و تصمیم مهمی قرار داریم، متأسفانه وضعیت مناسبی مدارای سیاسی ندارد و به شدت به آن نیاز داریم و باید جای خود را باز کند

وی ادامه داد: باید این مدارای سیاسی به گونه‌ای شود که توانایی، تعهد، شناخت، احترام، مشارکت، گفت‌وگو و تفاهم طوریکه تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسیم و بپذیریم، باشد و به توسعه حقوق شهروندی کمک کند

مولاوردی خاطرنشان کرد: این مدارای سیاسی برای کسانی که ایده‌های متفاوت، نو و حتی متضاد دارند باید باشد، در حالیکه حتی ما با دوستانمان مدارا نمی‌کنیم، چه برسد به دشمنانمان که با آنها مدارا کنیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم با مجموعه برنامه‌هایی که در دستورکار دستگاه‌های مختلف قرار دارد بتوانیم مدارای اجتماعی را در جامعه بیشتر کنیم

منبع: خبرگزاری ایسنا