فاطمه راکعی در گفت و گویی با روزنامه همبستگی به اهمیت انتخابات شوراهای شهر و ضرورت تخصص‌گرایی فارغ از رقابت‌های جناحی و سیاسی اشاره می‌کند. او همچنین حوادث اخیر در تهران را یک اتفاق مهم و تاثیرگذار در انتخابات آینده ساختمان پارک شهر می داند

انتخابات شوراها چه اهمیتی برای مردم دارد؟

باتوحه به مسائل منطقه و جهان و مسائلی که در کشور به لحاظ سیاسی وجود دارد و نیز باتوحه به حوادث ناگوار اخیر برای همه این نگرانی چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی بیشتر شده است تا به نحوی این مسائل و موانع رفع و حل شود. در همین راستا تنها راه برای برون رفت از این وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که از قضا به خود ما نیز بستگی دارد و می‌توانیم با خواست خودمان و رفتار درست سیاسی و اجتماعی موضوعات و مسائل را به نفع کشور رقم بزنیم و در عین حال زمینه آشتی ملی را در کشور فراهم کنیم، فقط و فقط حضور گسترده در انتخابات است. البته اگر بخواهیم مسائل را فقط از بعد منفی ببینیم قطعا هیچ راه حل و راهکاری را پیدا نخواهیم کرد و هیچ جایی نمی‌رسیم. بنابراین باید سعی کنیم که برای رسیدن به وحدت و آشتی ملی و همچنین تقویت جایگاه داخلی و بین المللی کشور و نیز غلبه بر مشکلات به ویژه در خصوص مسائل شهری انتخابات شوراهای شهری را مهم دانسته و از مردم برای حضور در این انتخابات دعوت کنیم.

ضرورت تخصص‌گرایی در انتخابات شورای شهر را چگونه می‌بینید؟

باید برای حضور گسترده مردم در انتخابات به ویژه انتخابات شوراهای شهر در تمامی ابعاد تلاش کرده و برنامه ریزی مدونی داشته باشیم. در واقع با یک نیاز سنجی تمامی اقشار جامعه را متوجه اهمیت انتخابات کنیم و برای رفع این نیازهای در انتخابات برنامه ریزی کنیم. به عنوان مثال احزاب می‌توانند برای حضور و شرکت بانوان در انتخابات نسبت به زنان نخبه و توانمند سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم. همچون احزاب اصلاح‌طلب که در انتخابات مجلس دهم توانسته‌اند سهم 30 درصدی زنان را در لیست انتخاباتی محقق کنند

حوادث اخیر شهری مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در این روند تاثیر می‌گذارند؟

بعد از این حوادث تلخ و ناگوار اهیمت تخصص‌گرایی در شوراها بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته است و در این دوره نیز همگی می‌بایست این مساله را مدنظر قرار دهند که شوراها نیازمند مجموعه ای از متخصصان با سابقه اجرایی و مدیریتی در حوزه‌های مختلف شهری هستند تا در مواقع حساس و ضروری بتوانند بهترین تصمیم را برای حل مشکلات، مواجهه با حوادث و همچنین پیشگیری از اتفاقات ناگوار اتخاذ کنند

حضور ورزشکاران و هنرمندان در ادوار اخیر انتخابات شوراهای شهری را چگونه توجیه می‌کنید؟

متاسفانه تا به امروز خیلی به این مساله توجه نشده است و بعضا این مهم در سایه رقابت‌های سیاسی و جناحی مورد اغفال قرار گرفته است. این در حالی است که تخصص‌گرایی خیلی اهمیت دارد و باید اولویت مردم در انتخابات باشد. البته این موضوع در مجلس بیشتر و بهتر رعایت می‌شود ولی در ماجرا انتخابات شوراهای شهر هنوز این موضوع خیلی برای مردم جا نیافتاده است. اینکه در انتخابات شوراهای شهر از چهره‌های معروف و مشهور ورزشی و هنری استفاده می‌شود ممکن است به این موضوع برگردد که برای برخی جریان‌های سیاسی رای آوری اهمیت بیشتری از تخصص و توانایی افراد در حوزه شهری دارد. این در حالی است که حضور افراد در شوراهای شهر به معنای وظیفه و رسالت آنان برای حل مشکلات شهری است. شاید آن فرد ورزشکار یا هنرمند دغدغه‌های مشترکی با مردم در خصوص موضوعات شهری داشته باشد ولی تا زمانی که تخصص و توانایی لازم برای حل آن مساله وجود نداشته باشد، دغدغه مندی و همدردی صرف کارگشا نخواهد بود.

برنامه اصلاح طلبان برای انتخابات آینده چیست؟

ما امیدواریم که ترکیب آینده شورای شهر، مجموعه متخصص و توانمند برای رسیدگی به مشکلات شهری باشد. در حال حاضر نیز اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در حال فعالیت بوده و طی برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی سیاست‌گذاری در تلاش برای تحقق هم‌صدایی و هم‌گرایی برای پیش برد اهداف ملی هستیم که از سال 92 آن را شروع کرده‌ایم