٣٠اسفند ماه آغاز ثبت نام انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اعلام شده است.

اميد كه افرادي داوطلب عضويت در اين نهاد منتخب دموكراتيك باشند كه از توان و تخصص و تعهد و تجربه لازم براي اين مسئوليت خطير برخوردار باشند.

اميد كه شوراهاي دوره ى بعد در انتخاب شهردار به اين مسئله توجه داشته باشند كه سراغ فردي بروند كه علاوه بر داشتن تخصص، توان و تجربه مديريتى در اين حوزه سوداى رياست جمهورى در سر نداشته باشد كه اگر اين باشد همه حقيقيت ها و مسئوليت ها  فداى اين مصلحت مي شود.

اميد كه اين نهاد منتخب دموكراتيك كه خردترين نهال و نهاد دموكراسى در ايران است بيشتر از هر برنامه و اقدامى الزامات شفافيت و پاسخگويى را مد نظر داشته باشدو خود به نهاد مقوم سرپوش گذاري بر حقايق و پاك كردن صورت مسئله تبديل نشود.

اميد كه نه اىن شورا و نه شوراهاى دوره هاى بعد هيچگاه  كليد واژه  فاجعه پلاسكو را فراموش نكنند كه از اين پس يكى از سوالات پيش روى آنان است كه بايد براى آن پاسخ علمي  وعملي داشته باشندوباور كنند كه هر كسي را بهر كاري ساخته اند كه مباد با حضور پهلوانان در شورا ،قهرمانان مظلوم آتش نشان ،در آتش بي تدبيرى ها و ندانم كارى ها بسوزند

.

اميد كه سياستمداران كهنه كار ما همه  ماموريت خود را در انتخاب شدن  خلاصه نكنند.