شیراز - ایرنا - عضو شورای منطقه ای حزب اتحاد ملت ایران و دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش منطقه فارس رونمایی از منشورحقوق شهروندی را مسیر جدیدی برای توسعه حقوق اساسی مردم دانست وگفت: این رخداد گامی مهم در یادآوری و احیای حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی است و نشانه عزم جدی دولت تدبیر و امید در تحقق حقوق ملت است .

جمیله کریمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهوری را حرکتی دانست که می تواند این منشورزیربنای برنامه ها و خط مشی دولت قرار گیرد.
او گفت: دولت، زیر مجموعه خود را مکلف به عملیاتی شدن آن کند و به مرور زمان در بخشی از حاکمیت وقتی تحقق حقوق شهروند به یک الزام دست اندرکاران تبدیل شد می تواند قوا یا دستگاه های دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار بدهد.
وی ادامه داد : همچنین دولت باید ساز و کاری را تعریف کند تا شهروندان در صورت تضییع حقوقشان بتوانند آن را منعکس و پیگیری کنند و درعین عملیاتی شدن منشور، دولت باید افکار سنجی مداوم از نحوه و کیفیت اجرایی شدن آن را مد نظر داشته باشد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه روحیه مطالبه گری در متن جامعه باید نهادینه شود گفت : در بحث بستن کمربند در حین رانندگی اگر دقت بفرمایید نظارت بر اجرای آن باعث شده که اکنون به یک فرهنگ تبدیل شود . نیاز هست که علاوه بر تلاش دولت بر حسن اجرای منشور، مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگان جامعه و تریبون های اجتماعی و رسانه ها برای تبیین و اطلاع رسانی آن کمر همت ببندند.
دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش منطقه فارس اضافه کرد: هر آنچه در جامعه به اراده ملی تبدیل شود ، روزنه امید در اجرایی شدن آن شعله ور خواهد شد . البته نباید فراموش کنیم که فرهنگ سازی زمان بر است و حقوق شهروندی را نباید صرفا در حوزه سیاسی و مدنی پی گرفت بلکه حوزه های اقتصادی و اجتماعی که حقوق مردم فراگیر و در رابطه با زندگی و معیشت مردم هست باید مورد توجه باشد و پیگیری شود .
فعال حوزه زنان در استان فارس در ادامه به تاثیر منشور حقوق شهروندی در اصلاح نگاه بین الملل به کشور و جامعه اشاره کرد و گفت : جمهوری اسلامی در حوزه حقوق شهروندی در متن خود ظرفیت های زیادی دارد که با فراهم شدن زمینه تجلی آن ها ، نه تنها این نگاه ها تغییر خواهد کرد بلکه با تجلی این ظرفیت ها می توان جلو قدرت های جهانی که امروز در گوشه گوشه جهان با شعله ور کردن آتش جنگ و خونریزی بنام اسلام ، چهره ای ضد بشری و ظالمانه از اسلام مطرح می کنند عاملان آن را خلع سلاح کرد .
کریمی گفت : همچنین می توان در داخل هم برخی افراد که با زیاده خواهی و ایجاد خشونت روند پیشرفت و توسعه کشور را کند و چهره ای خشن از اسلام معرفی می کنند با قانون مهار کرد .
عضو شورای منطقه ای حزب اتحاد ملت ایران گفت : وقتی به دو وجهه جمهوریت و اسلامیت جمهوری اسلامی توجه می کنیم هرکدام در متن خودش حقوق و روابط انسان ها و اجرای عدالت را مورد توجه و تکریم خاص قرار داده ، مبانی فرهنگ دینی بر رعایت حقوق انسان ها خارج از زبان ، نژاد ، قومیت و مذهب استوار است و سیره نبوی و ائمه هم عملیاتی کردن حقوق انسان ها و اجرای عدالت را در حیات خود مورد توجه خاص قرار می دادند.
کریمی ادامه داد: وقتی به دیدگاه ها و بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) مراجعه می کنیم نگاه ایشان همین بوده و به جمهوریت یعنی تجمیع خواستگاه و اراده ملت ایران توجه داشته اند.
وی گفت :در چند هزار سال قبل اجرای عدالت و روابط انسان ها مورد توجه بوده که آثار آن امروز در کتیبه ها موجود است در صورتی که تمدن غرب در حقوق بشر و شهروندی به اعلامیه حقوق بشر و شهروندی انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 بر می گردد ولی آن چه با عث عقب ماندگی ما شده این هست که علی رغم این که قانون اساسی ما خصوصا فصل سوم آن به خوبی به حقوق اساسی ملت پرداخته ولی متاسفانه تا امروز نتوانسته بودیم زمینه سازی مناسب برای عملیاتی شدن آن تعریف کنیم و امروز این منشور می تواند روزنه خوبی برای نزدیک شدن قانون اساسی به اجرایی شدن حقوق اساسی ملت شود و سلائق و نگاه هایی که مانع اجرای آن می شدند تا حدودی محدود شوند.
عضو شورای منطقه ای حزب اتحاد ملت ایران به تاثیر منشورحقوق شهروندی بر وحدت ملی و پرهیز از دودستگی ها، اختلافات و منازعات اجتماعی هم پرداخت و گفت : وحدت ملی به همان وضعیت شهروندی تاکید دارد که همه قطع نظر از مسائل و پایگاه قومی و نژادی شان از مزایا و امتیازات یکسان یک جامعه بهره مند باشند .
کریمی گفت:وحدت ملی را نباید به معنای واحد کردن و ادغام گروه ها و اقوام در یک گروه و قوم تعبیر کرد بلکه وحدت ملی یعنی پذیرش این تفاوت ها ، به گونه ای مسالمت آمیز با هم زندگی کردن و این زمانی ممکن هست که قانون در جامعه حکومت کند و ویژه خواهی و برتری طلبی فرد یا افراد یا نهاد و یا گروه و جریانی بر دیگری نباشد .
این فعال سیاسی اضافه کرد: وقتی همه احساس کنند در برابر قانون در شرایط برابر با دیگران هستند این برابری عامل مهم در ایجاد همدلی و همراهی خواهد شد و همچنین وقتی افراد جامعه احساس کنند که در روند طبیعی ، قانون مدافع حقوق آن هاست و قانون شرایط بهزیستی آن ها را فراهم می کند و تضییع حقوق در جامعه برای مسببان آن مجازات و هزینه در بر دارد ، آرامش به متن زندگی مردم برمی گردد ، این آرامش می تواند در هم افزایی با همدلی و همراهی مردم ، وحدت ملی را رقم بزند و وحدت ملی هم روند توسعه را شتاب خواهد بخشید و اراده ملی را در حل بحران به حرکت در خواهد آورد .
کریمی گفت: اجرای حقوق شهروندی همانطوری که رئیس جمهوری تاکید داشت پایه خوبی برای امنیت کشور و انسجام وحدت ملی و توسعه کشور خواهد شد .
رئیس جمهوری 29 آذر در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
منشور حقوق شهروندی مشتمل بر حقوق مصرح 22 گانه و دربردارنده 120 ماده است که این مواد قانونی در واقع تجمیع حقوق و قوانین مربوطه ای است که در منابع و ادوار مختلف مصوب شده و در نظام حقوقی و منظومه قوانین کشور امکان بهره مندی از آن وجود داشته است.