گفته می شود مهم‌ترین آزمون شورای شهر تهران در این دوره چگونگی برخورد این نهاد با ماجرای املاک نجومی است . املاک نجومی موضوعی است که برای آشکار شدن ابعاد گسترده آن نیاز به اعمال رسیدگی و پیگیری های مؤثر از سوی نهادهای مسؤول است. به گونه ای که انتظار می رود نهادهای مسؤول در موضوع مذکور به صورت فعالانه ورود پیدا کنند و مسأله ای را که دارای پیوندی گسترده با حق الناس است، پیگیری و منجر به نتیجه کنند. در کشور تاکنون رفتارهای ناسازگار و نابهنجار اقتصادی رخ داده که در تمامی آن ها نیاز است تا به پرسش های متعدد ملت در این زمینه ها پاسخ داده شود و با اشاره به همین مهم در زمینه املاک نجومی هم باید بررسی کرد که علت چنین تخلفاتی چه چیزی بوده و مجموعه مدیریت شهری با چه رویکردی در برابر آن ظاهر شده است.

نباید آن چه را که در میان برخی از اعضای شورای شهر در زمینه مواجهه با اقدامات شهرداری دیده شده است، به تمامی اعضا و کل نهاد شورای شهر تسری داد، چرا که این اعضای شورا بودند که برای افشاگری اقدام کردند و اسناد و مدارک مربوطه را هم عرضه کردند.

برای انتخابات آینده نیاز است تا مردم با ارزیابی عملکرد شورای شهر فعلی به انتخاب افراد اصلح اقدام کنند. برای این مهم هم نیاز است تا گزارشی از مجموعه عملکرد چهارمین شورای شهر تهران در اختیار مردم قرار گیرد. به این معنا که مردم باید درباره این که این شورا تاکنون چه اقداماتی انجام داده و تا چه اندازه ای برای شهر تهران مفید واقع شده است، آگاهی و اطلاعات کافی را کسب کنند.

شورای شهر به عنوان نهادی که توسط مردم و با رأی آن ها انتخاب شده باید دارای عملکردی باشد که در چارچوب ضوابط و اصولی که برای مجموعه مدیریت شهری لحاظ شده است، معنا و تفسیر شود.

این حق مردم است تا از اقدامات شورای شهر مطلع شوند و بر اساس آن برای انتخابات سال آینده تصمیم بگیرند.

بعد از چند سالی که از اداره جامعه می گذرد، شوراهای شهر و روستا باید به عنوان مهم ترین نهادهای مدیریت شهری به اداره بهتر و مؤثر تر جامعه کمک کنند و این چیزی است که به واسطه اختیارات گسترده ای که برای این شوراها لحاظ شده است، امری ممکن و البته مورد انتظار مردم نیز خواهد بود.

نیاز جامعه امروز این است که نهادهای محتلف و متعدد آن به جای تخریب یکدیگر از مجموعه اقدامات خود گزارشی جامع و کامل به مردم ارائه دهند. افکارعمومی نه با شعار دادن و نه با حرف زدن قانع نمی شود، بلکه برای پاسخ به مطالبات مردم گزارشی از عملکرد نهادها به منظور توضیح چگونگی مواجهه آن ها با مسائل متعدد و ارائه الگویی مناسب برای رفتار ضابطه مند و اصولی در جامعه مورد نیاز است

منبع: نو آوران