آذر منصوری فعال سیاسی  به آفتاب یزد گفت: "دلواپسان از همان آغاز مذاکرات، مخالفت خودشان را با مذاکرات هسته‌ای به اشکال مختلف اعلام کردند و بعداز تمدید تحریم‌های داماتو، قاعدتا این طیف با همان رویکرد کاملا جناحی، سعی می‌کنند نظر افکار عمومی را نسبت به دولت تضعیف کنند تا در انتخابات از رقیب خود(دولت) پیشی بگیرند."

وی افزود: "رویکرد فعلی دلواپسان هیچ‌گاه نگاه ملی به دستاورد برجام نبوده و نیست. درحالیکه اگر ما قبول داشته باشیم آنچه در دستاورد هسته‌ای انجام شد یک مطالبه عمومی بود، قاعدتا باید از برجامبه عنوان یک دستاورد ملی که حاصل رویکرد بخردانه نظام جمهوری است، حمایت کنیم."

این فعال سیاسی درباره آنچه که روحانی در مجلس گفت، توضیح داد: "نوع رویکرد کنگره آمریکا در تمدید تحریم داماتو نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال این است تا ایران را وادار به نقض برجام کند. کنگره تلاش دارد کشور ما به عنوان کشوری باشد که در مقابل اجماعی که خودش در آن نقش جدی داشت(توافق هسته‌ای( قرار بگیرد."

منصوری گفت:"وقتی ایران ناقض برجام شود همه انگشت‌های اتهام به سمت ایران نشانه می‌رود و نتیجه این است که تمام دستاوردهای این 4 سال دولت، زیرسوال خواهد رفت و پرونده در یک مسیر سخت قرار می‌گیرد!"

وی ادامه داد: "از همین رو حسن روحانی در مجلس با هشدارش به آمریکا دست به یک پاتک زد و انگشت‌های اتهام در نقض برجام را به سمت خود آمریکا گرفت. روحانی با این کار، ایران را به عنوان کشوری که سعی می‌کند توافق بین‌المللی را حفظ کند و آمریکا را کشوری که در تلاش برای نقض برجام است، معرفی کرد."

این فعال سیاسی تاکید کرد: " از همین روی روحانی دیروز در جایگاه رئیس‌جمهور و نماینده ایران منطقی‌ترین واکنش را انجام داد. او جامعه جهانی را متوجه کرد که ایران به تعهدات خودشپایبند است اما این آمریکاست که با این روندی که در پیش‌گرفته ممکن است به توافق بین‌المللی آسیب بزند."

منبع: روزنامه آفتاب یزد