.

- به نظرتان با توجه به عدم شرکت احمدی نژاد در انتخابات وضعیت اردوگاه اصولگرایان چگونه خواهد شد؟

من فکر می کنم تنها بخشی از مشکلاتی که رقیب یا رقبای آقای روحانی در انتخابات آینده دارند، ممکن است با کنار رفتن یا حذف احمدی نژاد از صحنه رقابت قابل برطرف کردن باشد. اما مشکل اصلی آن ها همچنان فقدان پاسخگویی درخصوص عملکرد دولت های نهم و دهم است. علی القاعده با نیامدن آقای احمدی نژاد هم این سوال جدی همچنان مطرح است که طیف حامیان دولت گذشته پاسخگو باشند. همین مسئله، رسیدن به یک کاندیدای واحد را که بتواند قدرت رقابت با آقای روحانی را داشته باشد، مشکل خواهد کرد. لذا مسئله اصلی رقیبان روحانی بودن یا نبودن احمدی نژاد نیست و مشکلشان همچنان به قوت خود باقی است.

-حامیان احمدی‌نژاد به چه کسی رأی خواهند داد؟

من فکر نمی کنم که با نبودن آقای احمدی نژاد، مشکل اصولگرایانی که زمانی به احمدی نژاد تمایل داشتند و در سال های پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد و بعد از اتمام دوره او سعی کردند از او فاصله بگیرند، قابل حل باشد. مسئله اصلی، آن 8 سالی است که کشور با آسیب های جدی مواجه شد و دولت اول آقای روحانی و چه بسا دولت دوم او درگیر مرتفع کردن این مشکلات خواهد بود.

-اما برغم همه این مسائل، احمدی نژاد طیف طرفداران خود را داشته و دارد. به نظرتان رای این طرفداران به سبد چه کسی ریخته خواهد شد؟

این بستگی دارد به اینکه کاندیداهای موجود چقدر از گفتمانی استفاده کنند که بتواند بخشی از پایگاه رای احمدی نژاد را به خود جلب کند. شیوه احمدی نژاد همچنان هم ممکن است مورد توجه بخشی از طبقات جامعه قرار گیرد؛ طبقاتی که بیشتر به راه حل های کوتاه مدت برای حل مسائل توجه دارند و شیوه آقای احمدی نژاد که مبتنی بر عوام فریبی و پوپولیسم بود توانسته بود بخشی از این آراء را به خود جلب کند.

اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که در انتخابات اسفند 94 نوع رای مردم ثابت کرد که این گفتمان دیگر از آن پایگاه رایی که پیش بینی می شد برخوردار نیست. دلیلش هم این است که آن 8 سال باعث شد بخشی از جامعه به دلیل عوام فریبی ها و دروغ هایی که دیدند، اساسا در انتخابات 94 حضور پیدا نکردند. بنابراین من فکر می کنم حتی درصورت بهره گیری از این گفتمان هم با توجه به عملکرد آن 8 سال پایگاه رای مخاطب این گفتمان به شدت ریزش پیدا کرده است. دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات قابل مقایسه با 8 سال قبل، 4 سال قبل و حتی یک سال قبل هم نیست و لذا طبقاتی که ما فکر می کنیم ممکن است به این گفتمان تمایل پیدا کنند، با این ظرفیت اطلاع رسانی تمایل قبل را به این گفتمان نخواهند داشت.

- یعنی شما با این تحلیل که احمدی نژاد 10 تا 15 میلیون رای دارد موافق نیستید؟

نه من به هیچ وجه با این موضوع موافق نیستم. اگر نگاهمان به انتخابات اسفند ماه باشد، این تحلیل نمی تواند مبتنی بر واقعیت های روز جامعه باشد. چراکه به دلیل ظرفیت های اطلاع رسانی امروز آگاهی ها و رویکرد مردم قابل مقایسه با گذشته نیست. اتفاقا حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده، طیف مقابل دولت را با چالش های جدی روبه رو کند.

نباید خیالمان از بابت پیروزی روحانی جمع باشد

- و به نظرتان آیا می توانیم بگوییم روحانی پیروز بلامنازع این انتخابات است؟ یا اینکه جریان اصولگرایی ظرفیت هایی دارد که بتواند مقابل آقای روحانی رقابت کند؟

من فکر می کنم چند مسئله است که باید به آن توجه کرد. یکی سطح مشارکت مردم در انتخابات آینده است و علی القاعده هرگونه ناامید کردن مردم نسبت به صندوق رای بر این مشارکت اثرگذار خواهد بود. طیفی که سعی می کند با حمله به دولت تخریب عملکرد دولت بر این ناامیدی دامن بزند، بطور غیرمستقیم این ناامیدی بر مشارکت مردم هم اثرگذار خواهد بود. از طرف دیگر مشکلاتی جدی در سیاست داخلی کشور ما وجود دارد که نیاز به عزم جدی تر دولت برای برطرف کردن آن دارد. بهره گیری از فرصت پسابرجام و ظرفیتهای داخلی که در کشور وجود دارد و غلبه بر مشکلاتی که پیش روی دولت است، قطعا بر سبد رای روحانی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. بنابراین نباید با اطمینان خاطر و طیب خاطر از هم اکنون این پیش فرض را داشته باشیم که مشکلات روحانی تا انتخابات کم خواهد بود. اما با توجه به اینکه مجموعه جریانهای حامی دولت آقای روحانی بر حمایت از ایشان اصرار دارند و ایشان را تنها کاندیدای خود معرفی کرده اند، چنانچه دولت بتواند ارتباطش را با پایگاه اجتماعی اش افزایش دهد و تلاش کند با همکاری مجلسی که همراه دولت شکل گرفته است، بر مشکلات غلبه کند، پیش بینی پیروزی آقای روحانی در انتخابات بسیار محتمل خواهد بود.