در ابتدا بايد تمام مسائلي كه در دولت‌ها و مجالس گذشته پديد آمد و رويكردها را از آرمان و خواست اكثريت ملت دور شد توسط مجلس جديد كه اكثريت آن با دولت هماهنگ است به ريل اصلي بازگردد. اراده ملت ما در اين انتخابات نقش روشن خود را به نمايش گذاشت و حالا نمايندگان اين اراده ملي مي‌توانند مشكلات را رفع و زخم‌ها را ترميم كنند.
 
ما مشكلات بزرگي داريم كه با همت دولت و همراهي مجلس بايد حل شود. مشكل اقتصادي در كشور ما معضل بزرگي است و به صورت ملموس تمام اقشار آن را حس مي‌كنند. بايد به صورت ريشه‌اي و نظام‌مند مشكلات اقتصادي كه محصول دولت‌هاي قبل است حل شود. متاسفانه فساد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف ريشه دوانده است.
 
با تقويت توليد داخل، صنعت و كشاورزي بايد اشتغال متناسب با آن ايجاد شود. ما در دوران پسابرجام هستيم و زمينه براي رشد اقتصادي ما فراهم است. با وجود اينكه برجام مخالفان داخلي دارد اما دولت و مجلس مي‌توانند با كمك يكديگر در برابر آنها ايستادگي كنند.
همچنين دولت پيمان‌هايي با ملت در حوزه سياست داخلي بسته است. در مورد حبس‌ها و حصر‌ها و تبعات تلخ سال 88 دولت قول‌هايي داده و بايد بتواند راهكاري پيدا كند. مجلس نيز با ايفاي نقش خود مي‌تواند در اين راه كمك حال دولت شود.
در عين حال قانون جرم سياسي بايد به گونه‌اي باشد كه انتظار مردم و فعالان سياسي در چارچوب اخلاق و نظام جمهوري اسلامي را برآورده كند. همچنين موضوع نحوه فعاليت احزاب همچنان در ابهام به سر مي‌برد و احزاب سياسي نمي‌توانند آنگونه كه بايد و شايد به فعاليت
بپردازند.
در حوزه مطبوعات و آزادي بيان نيز نيازمند تحولاتي هستيم كه مجلس مي‌تواند به كمك وزارت ارشاد آن را ضابطه‌مند كند و در برابر دخالت‌هاي فراقانوني در اين حوزه ايستادگي كنند. همه بايد در چارچوب قانون فعاليت كنند. هر گروهي كه مي‌خواهد كاري انجام دهد با شناسنامه و در حدود قانوني خود كار كند.

منبع: روزنامه اعتماد