آذر منصوری که خود بارها با اقدامات نیروهای خودسر برای جلوگیری از سخنرانی هایش مواجه بوده است، اما تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب را به دلیل شدت گرفتن این رفتارها، سازمان یافته و غیرقانونی دانست و به «ایران» گفت: «تداوم چنین رفتارها، غیر قانونی هم امنیت و نظم عمومی جامعه را زیر سؤال می‌برد و هم به نوعی این تلقی را ایجاد می‌کند که این گروه‌های خودسر با وجود رفتار غیر‌قانونی‌شان از حمایت و پشتوانه نامشخصی برخوردارند.»
منصوری با بیان اینکه ریشه دواندن چنین تلقی در میان مردم بی‌اعتمادی در جامعه و شکاف بین دولت و ملت را سبب خواهد شد که در دراز مدت می‌تواند تهدید‌کننده امنیت ملی باشد، اظهارداشت: «تأکید رهبری در این باره تأکید بموقع و بجایی بود و همه نهادهای مسئول هم در این ارتباط موظفند که بر آنچه تأکید شده عمل کنند. همچنین همه گروه‌های سیاسی که پذیرفته‌اند در چارچوب قانون عمل کنند باید رفتارهای خودشان را به نوعی تنظیم کنند که در تبعیت از قانون باشد تا آرامشی که جامعه به آن نیاز دارد در سایه اجرای قانون تحقق پیدا کند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان تصریح کرد: «این تأکیدات می‌تواند نقطه عطفی باشد برای جمع کردن بساط گروه‌هایی که تحت عنوان گروه‌های خودسر دست به رفتار غیر قانونی و تنش زا در جامعه می‌زنند.»

منبع: روزنامه ایران