جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي مخالف دولت با هر ابزاري كه به دست‌شان برسد بر سر راه دولت مانع‌تراشي خواهند كرد و از طريق كانال‌هاي ارتباطي كه دارند و روزنامه‌هاي خود تهمت‌هايي به دولت روا خواهند داشت كمااينكه در طول اين سه سال گذشته از عمر دولت نيز آنها همين رويه را داشتند و از هر بهانه‌اي براي تخريب دولت استفاده كردند. متاسفانه اين گروه به ابزارهاي غيراخلاقي در عرصه سياسي بارها مبادرت ورزيده‌اند و اين مشي و روش آنها است. سابقه آنها در استفاده از چنين ابزاري در طول سال‌هاي اخير به خوبي نشان مي‌دهد آيا اين يك اتفاق است يا يك شيوه براي پيشبرد اهداف سياسي. در روند اجرايي دولت اين گروه‌ها تا آنجايي كه مي‌توانند مانع‌تراشي مي‌كنند. همچنين برخي رسوب‌يافتگان دولت پيشين در ساختار دولت، وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف وجود دارند كه در چوب لاي چرخ گذاشتن بر سر راه دولت از هيچ كاري دريغ نمي‌كنند. متاسفانه ساختار اداري كشور به گونه‌اي طي هشت سال تخريب شد كه بازسازي و جبران آن به آساني انجام‌شدني نيست. جريان‌هاي افراطي از طريق فراكسيون اقليتي كه در مجلس به دست آورده‌اند، تلاش خواهند كرد تا دولت را ناكارآمد جلوه دهند. اينها افراد پرهياهو هستند و حتي با وجود اقليتي كه دارند مي‌كوشند تا دولت را درگير حواشي سياسي كنند. البته با توجه به حماسه‌اي كه ملت ايران در هفتم اسفند آفريد و مجلس دهم با اكثريت اصلاح‌طلب، معتدل و مستقل روي كار آمد، از بار تنش‌هايي كه مجلس نهم به تنهايي ايجاد مي‌كرد در سال جاري خواهد كاست اما اين دسته نه از راهي كه براي تخريب دولت مي‌روند، منصرف خواهند شد و نه از شدت آن مي‌كاهند. از اين رو اصلاح‌طلبان هميشه بايد سياست‌هاي لازم را در مورد گروه‌هاي سياسي مخالف دولت و اصلاحات به كار ببرند. قانون و قواعد بازي و اخلاق براي اين دسته به هيچ‌وجه مطرح نيست. مهم‌ترين وعده‌هاي دولت روحاني در بحث سياست خارجي و اقتصادي بوده است كه دولت بايد براي تحقق شعارهاي خود بكوشد. خوشبختانه مشكلات اقتصادي و سياست خارجي با برجام و پيروزي تيم مذاكره‌كننده در ارتباط با مسائل هسته‌اي كمرنگ خواهد شد و تا حدي از ركود اقتصادي كاسته خواهد شد. اگر اين دو حوزه كشور بتوانند جان تازه‌اي بگيرند قطعا تاثير خود را بر حوزه فرهنگ نيز خواهند گذاشت. اجراي تعهدات برجام از مشكل‌ترين كارهايي است كه دولت روحاني بايد بر آن اهتمام ورزد. در مقابل گروه‌هاي سياسي مخالف دولت تمام تلاش‌شان را مي‌كنند تا با استفاده از امكانات بسيارشان زمينه‌هاي لازم براي تك‌دوره‌اي كردن دولت روحاني را فراهم كنند. البته با آگاهي مردم و تلاش متشكل اصلاح‌طلبان و همكاري و همراهي‌هاي احزاب اعتدالگرا و متحد با اصلاح‌طلبان تا حدودي مي‌توان از مشكلات دولت كاست اما بايد به خاطر داشت كه نيروهاي افراطي در سال جاري با تمام قوا به دستاوردهاي برجام و ديگر دستاوردهاي دولت خواهند تاخت. هدف اين دسته، ناكارآمد جلوه دادن دولت روحاني و ايجاد نااميدي در بين مردم نسبت به تغيير فضاي كشور است.

منبع: روزنامه اعتماد