فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش در گفت و گو با وقایع اتفاقیه گفت:آقای عارف سر‌لیست منتخبان تهران در مجلس دهم هستند و رأی اول تهران را کسب کرده‌اند؛ همچنین دارای سوابق روشن مدیریتی هستند و معاون رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات بوده‌اند؛ پس قطعا شایستگی و توانمندی ریاست مجلس را دارند.
همچنین دکتر عارف، مدیریت بسیار قوی در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای انتخابات دور دهم مجلس داشته‌اند. پس از‌آنجایی‌که لیست امید در سراسر کشور موفقیت زیادی کسب کرده و اکثریت مجلس را به دست آورده است، معتقدیم حرف اول در مجلس دهم را منتخبان این لیست خواهند زد. همچنین به نظرم با توجه به دلایل متعددی که وجود دارد، آقای عارف اکثریت آرا را برای ریاست مجلس کسب خواهد کرد و رئیس این دور از مجلس خواهد شد